/ EIT FOOD търси сътрудници за проект за регенеративно земеделие

Принтирай

EIT FOOD търси сътрудници за проект за регенеративно земеделие

EIT FOOD е сред най-големите и влиятелни инициативи в сферата на храните в света и функционира като Общност за иновации и знания към Европейският институт за иновации и знания (EIT). EIT FOOD търси за една или две организации в региона на Централна и Източна Европа, които да подпомогнат прилагането на проекта „Регенеративно селско стопанство“ (Regenerative Agriculture Revolution) в периода 2022-2024 г.

Проектът  „Регенеративно селско стопанство“ се стреми да подпомогне земеделците от Централна и Източна Европа, като ги информира за възможностите за трансформация към по-устойчиви методи на селското стопанство. В периода 2022-2024 г. EIT FOOD заедно с партниращите си организации ще проведат обучаващи семинари, индивидуални консултации, дългосрочен мониторинг на почвата на селските стопанства и услуги свързани с популяризирането на устойчивото земеделие към широката публика.

Организациите, които са допуснати до участие, са:

  • Юридически лица, като компании, инкубатори или акселератори, висши учебни заведения, изследователски институти, неправителствени организации (консорциуми/обединения не попадат сред допустимите);
  • Да извършва дейност в една или две целеви държави – България, Чехия, Литва, Румъния, Словакия;
  • Признати като важни участници в местната, регионалната и националната селскостопанска система  със силен обхват в общността на фермерите;
  • Доказан опит и насърчаване на практиките за устойчиво развитие.

Избраните организации ще получат финансиране от 25 000 евро бруто за година за страна.

Крайният срок за кандидатстване е 11.05.2022 г., 23:59 часа.

За повече информация относно процедурата и изисквания може да свалите апликационната форма, шаблон на договора и официалния призив отдолу.

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ

Изтегли / Формуляр за кандидатсване

Текстовете са налични само на английски език.

Изтегли / Договор за подизпълнител

Текстовете са налични само на английски език.

Изтегли / Информационна брошура

Текстовете са налични само на английски език.