/ Форум за сътрудничество в земеделието, търговията и икономиката между Китай и ЦИЕ

Принтирай

„България е ключово място в сътрудничеството между Китай и страните от Централна и Източна Европа в областта на селското стопанство“, съобщи зам.-министърът на земеделието и храните Васил Грудев по време на 10-ия Форум за сътрудничество в земеделието, търговията и икономиката между Китай и Централна и Източна Европа. Той добави още, че успешната дейност на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на земеделието между Китай и Централна и страните в Източна Европа, който започва работа в България на 26 юни 2015 г., ще помогне за създаването на бизнес контакти между компании от Централна и Източна Европа и Китай, както и за реализиране на сделки с недвижими имоти, намиране на бизнес партньори и възможности за инвестиции. „Единната база данни в Центъра е ефективен инструмент за търсене и намиране на реални инвестиционни проекти и подходящи бизнес партньори, производители и търговци от всички сфери на сектора на селското стопанство,“ заяви той.
„Традиционно доброто сътрудничество между България и Китай води до непрекъснато увеличаване на експортната земеделска продукция за Китай“, заяви зам.-министърът. „За първи път през 2014 г. постигнахме положително търговско салдо в търговията със земеделски и хранителни продукти, в размер на над 17 милиарда щатски долара. Това се дължи най-вече на увеличаване на износа на зърнени култури“ добави Грудев. Според него, българското селско стопанство има потенциал да задоволи нарастващия интерес на Китай към български вина, млечни продукти, розово масло, пчелни продукти и други биопродукти.
На форума присъства и Васил Гелев, директор на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на земеделието между Китай и страните от Централна и Източна Европа. По-късно същия ден, в присъствието на Васил Грудев ще се открие първото заседание на Консултативния съвет на Центъра.