/ Учреден е Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ (ЦНСССКЦИЕ)

Принтирай

СОФИЯ – Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ бе официално открит в петък, 26 юни.
Дзън Йичун (Zeng Yichun), ръководител на китайската делегация за земеделие, сърдечно поздрави всички участващи в официалното събитие във встъпителната си реч по време на срещата между присъстващите министри на земеделието.
Дзън заяви, че „16+1“ – страните от ЦИЕ и Китай – механизмът за сътрудничество, определен от съответните ръководители, е в съответствие с общите стремежи и основните интереси на всички страни.
Васил Грудев, заместник-министър на земеделието и храните на България, изрази в своето слово на председателстващ, че подкрепата на Китай и страните от Централна и Източна Европа за създаването на такъв център в България показа, че те имат доверие в България и оцени високо нивото на развитие на многостранното сътрудничество в областта на селското стопанство. „Нашите съвместни усилия със сигурност ще постигнат добри резултати, очаквам след създаването на Центъра нашето сътрудничество до се разрастне.“, сподели от своя страна Дзън Йичун, член на Ръководната група на ККП и Генерален директор в Министерство на земеделието на Китайската народна република.
Една от функциите на Центъра ще бъде създаване на мрежа от бизнес контакти, размяна на информация и обмен на база данни за сътрудничество в областта на селското стопанство между Китай и страните на ЦИЕ.
Представителите на земеделските министрите от ЦИЕ увериха, че селското стопанство играе важна роля в сътрудничеството и пожелаха целите на това съдружие да бъдат постигнати изцяло между страните членки.
Меморандум за създаването на институция за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа беше подписан в Букурещ между министерствата на земеделието на Китай и България през октомври 2014 г.