/ Среща с община Чуджоу

В резултат на активната дейността на Центъра, на 08 март 2018 г. се проведе среща с община Чуджоу, на която присъстваха Тан Циюен, заместник-главен секретар на община Чуджоу; Ли Сяндзюн, директор на Търговското представителство на община Чуджоу; Хуан Дзин заместник-директор на Търговското представителство на община Чуджоу и заместник-изпълнителния директор на Дзинпън Груп и управител по въпросите за развитие на бизнеса на Дзинпън Груп. От българска страна присъстваха г-н Васил Гелев, директор на ЦНСССКЦИЕ, г-жа Светла Янчева, заместник ректор на Аграрен университет – Пловдив, г-н Веселин Рашков, г-н Веселин Рашков, представител на Адвокатско съдружие „Рашкови & Ко“, г-жа Йовка Янева, експерт в ЦНСССКЦИЕ и г-н Хаобо Ю, външен експерт в ЦНСССКЦИЕ.

В резултат от проведената среща бе подписана съвместна декларация за сътрудничество и развитие на „16+1 Модерен Селскостопански Демонстрационен Парк” – Чуджоу, КНР като част от проект на община Чуджоу на обща стойност 1 млрд. щатски долара, от китайска страна, в лицето на Джинпенг Груп (Jingpeng Group). Партньорството ще бъде насочено в области като:

  • Подпомагане демонстрацията и техники за отглеждане и селекция на нови и традиционни сортове селскостопански продукти от България и страните от ЦИЕ в Китай и обратното;
  • насърчаване на популяризирането на техниките за преработка на селскостопански продукти от България и страните от ЦИЕ в Китай и обратното;
  • насърчаване на обмена на най-добри знания, ноу-хау и добри практики в областта на науката, научноизследователската и развойна дейност по отношение на селскостопанските продукти;
  • подкрепа и популяризиране на исторически, културен и туристически обмен между България, останалите страни от ЦИЕ и Китай;
  • подкрепа операторите на „16+1 Модерен селскостопански демонстрационен парк“ в Китай и страните от ЦИЕ да използват и да се възползват от „16+1 Дигитален Логистичен център и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти” – Шънджън, като цялостна платформа G2B2C2C за трансграничен B2B, местно B2B, B2C, C2C, заплащане, логистика, и онлайн образование.

Официалното анонсиране за стартиране на проекта би могло да бъде в рамките на Седмата среща на върха на Инициативата „16+1“.