/ Програма за онлайн комуникация на обмен между млади професионалисти в селското стопанство от Китай и ЦИЕ

Принтирай

Програмата ще се проведе между 31 август и 22 септември и екипът на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ ще се присъедини към лекциите, планирани от организаторите. Онлайн събитието се организира с любезното съдействие на отдел „Международно сътрудничество“ към Министерство на земеделието и въпросите на селските райони на КНР (DIC, MARA) и Центъра за международно сътрудничество и услуги към министерството (CICOS, MARA).
На 8-ата Среща на върха между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) през 2019 г. бяха издадени Насоките на Дубровник, където 2020 е обявена за Година на сътрудничеството между Китай и ЦИЕ в областта на земеделското разнообразие. На 4-та Среща на министрите на земеделието на Китай и ЦИЕ, Н. Пр. Хан Чанфу, министър на земеделието и въпросите на селските райони на Китай, обеща, че КНР ще насърчава обмена между земеделски служители и техници от Китай и ЦИЕ – повод и за предстоящата Програма за онлайн комуникация на обмен между млади професионалисти в селското стопанство от Китай и ЦИЕ.

Поради текущата епидемична обстановка, програмата ще стартира общуването онлайн, а организаторите ще поканят представители от ЦИЕ да посетят Китай, когато ситуацията се подобри. Надяват се онлайн срещите да са от полза за участниците и да се посветят на селскостопанското сътрудничество между Китай и ЦИЕ.

Темите, които ще бъдат обсъдени през следващите седмици:

 1. „Общо представяне на земеделието в КНР“
  Лектор: Ли Сиендъ, изследовател, Китайска академия на земеделските науки
 2. „Free Range Chicken“ и как подобряваме системата за отглеждане на пилета в задния двор до широкомащабна и методи за стандартизацията ѝ“
  Лектор: Ци Уейтан, оперативен мениджър, „Green Farm“ – Пекин
 3. „Услугата „Digital Inclusive Finance“, стимулираща ревитализацията на селските райони“
  Лектор: Лиу Дзюен, специалист в селскостопанското финансиране, предприемач в сферата на електронната търговия със селскостопански продукти
 4. „Опитът на предприемачеството в селскостопанската електронна търговия “
  Лектор: Чън Тайчуън, основател и председател на „Avanti Technology“
 5. „Селскостопанската търговия между Китай и ЦИЕ: още възможности“
  Лектор: Лиу Убин, изследовател, Център за насърчаване на търговията със замеделски продукти към Министерството на земеделието и въпросите на селските райони на КНР
 6. „Китайската култура: хармонията между природата и човешките същества“
  Лектор: Ян Нин, доцент в Пекинския университет за езици и култура
 7. „Постижения и тенденции в китайската животновъдна индустрия“
  Лектор: Гуо Кайдзюн, доцент в Пекинския университет по земеделие.
 8. „Как правителствените политики подпомагат развитието на плодопроизводството“
  Лектор: Дзън Йен, генерален директор на „Suho Whole Foods Company“

В специализираните теми ще участват български специалисти от Селскостопанска академия, Институт по растителни генетични ресурси, Земеделски институт – Шумен, Институт по животновъдство – Костинброд, Земеделски институт – Стара Загора, ЦНСССКЦИЕ – Министерство на земеделието, храните и горите на Република България, както и професионалисти от Хърватия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Северна Македония, Полша и Словения.