/ Последствията от войната в Украйна – доклад на Организацията по прехрана и земеделие на ООН

Принтирай

Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО), наскоро публикува информационна нота относно важността на Украйна и Русия за световните пазари за селскостопански и хранителни продукти и последствията от войната между двете държави. В този текст ЦНСССКЦИЕ представя основните изводи и прогнози от доклада на ФАО.

Украйна и Русия са нетни износители на земеделски и хранителни продукти, като една от тях или и двете са сред 3-те най-големи износители на жито, царевица, рапица, слънчогледови семки и слънчогледово олио. Русия е също и най-големият износител на азотни торове, като и втория най-голям износител на фосфорни и калиеви торове. Много страни, сред които и от групата най-слабо развитите, изпитват затруднения с високите цени на храните и земеделските продукти още преди началото на войната. Конфликтът ще задълбочи тези проблеми допълнително.

Войната между двете държави значително ще намали световното предлагане на някои продукти, като алтернативни страни-износители биха могли само частично да запълнят създалия се вакуум. В тази връзка, ФАО очаква международните цени на земеделските и хранителните продукти да се увеличат допълнително с между 8 и 22 процента върху вече високите пазарни цени. Освен това предлагането на такива стоки на международно ниво може да не се възстанови, ако войната продължи.

ФАО напомня, че войната между двете страни ще застрашава да унищожи съществуващата инфраструктура, включително транспортни връзки и съоръжения за складиране. Това ще направи износа на храни и земеделски продукти по-труден и по-скъп. Цените допълнително ще бъдат надути от увеличените застрахователни такси за компаниите от Черноморския басейн.

Предварителни анализи и данни на Организацията по прехрана и земеделие индикират, че между 20 и 30% от зимните зърнени култури, царевица и слънчогледови семки на Украйна или ще останат незасяти или несъбрани от полетата през сезон 2022/2023. Състоянието на руската продукция се смята за по-сигурно, но тяхната международна изолация ще се отрази негативно на техния износ. Като последствие от това, анализът на ФАО предполага, че общия брой на недохранените хора по света ще се увеличи с между 8 и 13 милиона.

Други фактори също ще повлияят на селскостопанския сектор и на предлагането на храни и земеделски продукти на световния пазар. Цените за енергия се увеличават от миналата година, но войната допълнително усили тази тенденция. Вземайки се предвид зависимостта на селскостопанската продукция от енергийните цени, то цените на храни и земеделски стоки се очаква допълнително да се увеличат. Това може да доведе до намаляването на производството, което също засили и репликира негативните ефекти и може да доведе до спираловиден ефект. Обезценяването на украинската гривна и на руската рубла спрямо американския долар ще навреди на потенциала за износ на тези страни. Възможно е оскъпяването на американската валута, ако е дълготрайно, да намали конкурентоспособността на развиващите се страни на световните пазари.

Може да намерите пълния доклад на уебсайта на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО). (Текстът е достъпен само на английски език).