/ Посещение в Нови Сад, Сърбия и Любляна, Словения

Принтирай

В периода 15-19 май, 2016 г., представители от Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ посетиха  гр.Нови Сад, Сърбия и гр. Любляна, Словения, с цел провеждане на срещи с търговски камари, асоциации, местни малки и средни предприятия, както и провеждане на двустранни срещи със съответните членове на Консултативния съвет на посетените държави.