Латвия

Принтирай

Латвия е държава, в Балтийския регион на Северна Европа, една от трите балтийски държави. Тя граничи с Естония на север, Литва на юг, Русия на изток, и Беларус на югоизток, като има и морска граница на запад и северозапад успоредно на Швеция. Латвия има население от около 2,0 милиона души към 2015 г. и територия от 64,589 кв.км.
Латвия е демократична парламентарна република, създадена през 1918 г. Столицата й е Рига – европейска столица на културата за 2014. Официалният език е латвийския. Латвия е единна държава, разделена на 118 административни окръга, 109 от които са общини и 9 са градове.

Латвия е демократична и развита държава с напреднала високодоходна икономика, с високо качество на живот и много висок стандарт на живот. Латвия е член на Европейския съюз, Организацията на обединените нации, на Съвета на Европа, Съвет на Балтийските държави, МВФ, Обединението на осемте страни от Северно и Балтийско море, НИО, ОССЕ и СТО. Той в момента е в процес на присъединяване към ОИСР.

Латвия е зелена страна, горите представляват около 50% от територията и ето защо дърводобивът и износът на продукти от дървесина заемат важен дял от икономиката ѝ. Износът на дървени продукти с висока добавена стойност, постепенно се увеличава. Зеленината на Латвия също се вижда от нейното биологично земеделие. Броят на растителните и животински стопанства и производството постепенно нарастват. През 2014 г. около 11% от земеделската земя е одобрена за био земеделие. Най-широко отглежданите био продукти са зърнените храни и био млякото. Нещо повече, тези два сектора на селското стопанство – производството на зърнени храни и на млечни продукти – представляват двата основни стълба в износа на селскостопанските продукти на Латвия. През 2015 тези два сектора формират 30% от общия износ на земеделска продукция на Латвия. Нещо повече, през 2015 г. делът на износа на хранително-вкусовата промишленост (18,4% от общата стойност на износа), дървесината и дървесните продукти (16,9% от стойността на общия износ) спрямо общия износ на Латвия е 35%, а това са най-съществените групи износни стоки, които с малка разлика се нареждат след машиностроенето, машинното и електрическо оборудване (18,6% от общата стойност на износа).

Латвия е действащ член на Европейския съюз и участник в общата селскостопанска политика.

Mинистерство на земеделието на Република Латвия