Китай

Принтирай

Официално Китайската народна република е суверенна държава в източна Азия. Това е страната с най-голямо население в света, надхвърлящо 1,35 милиарда души. Столицата й е град Пекин. Китай е разделен на 23 провинции, пет автономни района, четири общини на директно подчинение (Пекин, Тиендзин, Шанхай и Чунцин), и два специални региона, предимно на самоуправление (Хонг Конг и Макао). Заемайки площ от приблизително 9,6 милиона кв.км., Китай е третата по големина на сухоземна територия страна в света. Площта на Китай е огромна, природните дадености – разнообразни, от горските степи и пустините Гоби и Такламакан в сухия север до тропическите гори на влажния юг.

Китай развива най-голямата и сложна икономика в света през повечето от последните 200 години, през които премина периоди на просперитет и упадък. След въвеждането на икономическите реформи през 1978 г., Китай стана една от най-бързо развиващите се значими в световен мащаб икономики. Като от 2014 г. е втората по големина икономика по номинален БВП и най-голямата по паритет на покупателната способност. Китай е също така и най-големият износител и вторият по големина вносител на стоки в света.

Селското стопанство е от жизнено важно значение за Китай, като в този сектор са заети близо 300 милиона земеделци. Китай е на първо място в световен мащаб по земеделска продукция, с основно производство на ориз, пшеница, картофи, домати, сорго, фъстъци, чай, просо, ечемик, памук, слънчоглед и соя. Въпреки, че Китай е на първо място в света по селскостопанска продукция, едва около 15% от общата й площ може да се обработва. Обработваемата земя в Китай, което представлява 7% от общата обработваема земя в света, изхранва над 22% от населението на света. От тези приблизително 1,2 милиона квадратни километра обработваема земя, едва около 1,2%.

Китай притежава богати растителни и животински ресурси. На територията й има хилади сортови култури, както и подобните им диви растения, включително 1200 култивирани растения като зърнени храни, плодове, зеленчуци, треви, цветя и естествен каучук, около двадесет животински видове – свине, пилета, гъски, едър добитък, биволи и други, наброяващи 576 породи и повече от 20,000 регистрирани водни организми, включително над 3800 вида риба, 300 влечуги, 40 водни бозайници, както и 600 водни растения.
Качеството и безопасността на селскостопанските продукти остават стабилни след направените подобрения, и основните епизоотични заболявания са под контрол. Качеството и безопасността на селскостопанските продукти като цяло е стабилна. Съответните резултати от мониторинга показват, че при 97,4% от зеленчуците, 99,6% от селскостопанските животни и продуктите от домашни птици и 96,8% от аква-продуктите са спазени стандартите за качество и безопасност.

Министерство на земеделието и селските райони на КНР