/ Китайски делегати от Министерство на земеделието на Китай посетиха Пловдивския панаир

Принтирай

Развитието на двустранното сътрудничество между България и Китай беше основна тема на срещата с предстевителите от Министерство на земеделието на Китай –  Г-н Тан Шъняо – заместник-генерален директор, Отдел по международно сътрудничество и Г-жа Джанг Тиен – експерт проекти, с директора на Центъра за насърчаване на сътрудничество в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ  Г-н Васил Гелев на 23.02.2016г. в сградата на Центъра.

      Г-н Тан Шъняо подчерта, че между двете страни има добър обмен на опит и практики в областта на селското стопанство. ЦНСССКЦИЕ получи висока оценка за дейсността си в развитието на двустранното и многостранно сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ. На срещата бе представена презентация показваща работата на Центъра като информационна връзка между Китай и страните от Централна и Източна Европа и ролята на уеб сайта на Центъра /www.china2ceec.org/ като инструмент за търсене и намиране на актуални инвестиционни проекти, подходящи бизнес партньори, производители и търговци от всички области на селското стопанство от България и страните от Централна и Източна Европа.

    На 25.02.2016г. Г-н Тан Шъняо , Г-жа Джанг Тиен и представител на Центъра посетиха Пловдивския панаир. Делегатите от Китай се запознаха с международната селскостопанска изложба – Агра, която е най – голямата платформа на агробизнеса в Югоизточна Европа. Също така посетиха международната изложба за пчеларство – АПИ България и международната изложба за лозарство и винарство – Винария.

      На Пловдивския панаир присъстваха представители на Консултативния съвет и от Румъния – Г-жа Ливия Чиву съветник към Министерството на земеделието и развитие на селските райони – Румъния, Г-жа Лиляна Басарабеску съветник по европейските въпроси, както и представител на Румънското посолство в гр.София г-н Раду Калин Молдован.