Естония

Принтирай

Естония е държава в Балтийския регион на Северна Европа. На север тя граничи с Финския залив, на запад с Балтийско море, на юг с Латвия (343 km), а на изток с езерото Пейпус и Русия (338.6 km). От другата страна на Балтийско море се намира Швеция – на запад и Финландия – на север. Територията на Естония се състои от континентална част и 2,222 острови и островчета в Балтийско море, която е разположена на 45,339 кв.км земя, характерен е умереноконтиненталения климат.

Естония е демократична парламентарна република разделена на петнадесет области, със столица и най-голям град Талин. С население от 1,3 милиона, това е една от най-слабо населените страни-членки на Европейския съюз, еврозоната, Организацията на Северноатлантическия договор и сред страните в Шенгенското пространство. По индикатора за икономическа свобода за 2015 г. страната се нарежда на 8-мо място, и е четвъртата най-свободна икономика в Европа. Естония произвежда около 75% от потребяваната от нея електроенергия. През 2011 г. около 85% от нея е добита от местни битуминозни (нефтени) шисти. Алтернативните енергийски източници като дървесина, торф и биомаса формират приблизително 9% от основното производство на електроенергия. Възобновяемите вятърна енергия е около 6% от общото потребление за 2009 г. Естония внася петролни продукти от Русия и западна Европа. Енергията, произведена от нефтени шисти, телекомуникациите, текстилните и химични продукти, банковото дело, услугите, храните и рибодобивът, дървеният материал за строителството, корабостроителството, електрониката и транспорта са включови сектори в икономиката на страната.

Министерството на земеделието разработва национални мерки и планове за развитие, и координира изпълнението им в областта на земеделието, селскостопанската политика, рибната промишленост, политиката по отношение на риболовството и търговията със селскостопанските продукти, както и в сферата на безопасността на храните, здравето и защитата на животните, изследванията и развитието на земеделието.

Министерство на селскостопанските въпроси на Република на Естония