/ Второ заседание на Консултативния съвет на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ

Принтирай

На 24 февруари 2016г. в гр.София, България в Министерство на земеделието и храните на Република България се състоя второто заседание на Консултативния съвет на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ.
Официално заседанието беше открито от г-н Васил Гелев директор на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ и г-н Тан Шъняо, заместник-генерален директор на дирекция „Международно сътрудничество“ на Министерството на земеделието на КНР.
По време на заседанието бяха обсъдени и приети годишните дейности
на ЦНСССКЦИЕ за 2016 г., също така бяха обсъдени и  функциите на официалната интернет-страница www.china2ceec.org и единната база данни на Центъра, платформа за насърчаване на двустранното и многостранното взаимодействие между фирми, организации и сдружения на Китай и 16-те държави от Източна и Централна Европа. По този начин тя допринася за сключване на конкретни сделки за
търговия на селскостопански и хранителни продукти, съдейства за привличане на
инвестиции в областта на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.