/ Национални павилиони

Принтирай

Центърът спомага за откриването на Национални павилиони на страните от Централна и Източна Европа в Зоните за свободна търговия на Китай като постоянна платформа за търговия. Със съдействието на Центъра, България, Македония, Унгария и Чешката република откриха свои национални павилиони в Китайската /Шанхайската/ пилотна зона за свободна търговия и България откри свой национален павилион във Всеобхватната трансгранична пилотна зона в Ханджоу.

През октомври 2015 г., във Всеобхватната трансгранична пилотна зона в Ханджоу беше открит Български Павилион, като това е първият национален павилион на страна от ЦИЕ, който се открива със съдействието на Центъра. В павилиона бяха представени над 800 кг мостри на селскостопански и хранителни продукти, произвеждани от 30 български фирми. Три седмици след изпращането на първите мостри в Българския павилион във Всеобхватната трансгранична търговска зона на гр. Ханджоу, Китай представители на Свободните Търговски зони в гр. Ханджоу и гр. Шанхай, бяха на посещение в Република България с цел подписване на договори с български селскостопански производители от хранително-вкусовата промишленост. След проведени лични срещи между представителите на Свободните търговски зони и представители на компаниите и със съдействието на Центъра, бяха подписани повече от 13 договора.

През август 2016 г. беше открит Български Павилион в Китайската /Шанхайската/ пилотна зона за свободна търговия. В павилиона са представени 2 500 кг мостри на селскостопански и хранителни продукти, произвеждани от над 40 български фирми.

В началото на ноември 2016 г. беше открит павилион на Република Северна Македония в Китайската /Шанхайската/ пилотна зона за свободна търговия.

През 2016 г. беше открит Павилион на българската роза в Шанхайска Пилотна Зона за Свободна Търговия /КШПЗСТ/, Шанхай, Китай. Разширяването на бизнес сътрудничеството между двете страни в областта на продуктите с роза помага пряко за повишаване на икономиката и търговското сътрудничество.