/ Демонстрационен център за електронна търговия със селскостопански и други продукти

Принтирай

На 21 февруари 2019 г. в Аграрния университет в Пловдив беше открит Демонстрационен център за електронна търговия със селскостопански и други продукти. Проектът създава условия млади хора от Китай и страните от ЦИЕ да развиват електронна търговия чрез изградената през 2018 г. от Центъра електронна платформа www.16plus1cloud.org за консолидиране на селскостопански и други производители от Китай и страните от ЦИЕ, която ще се използва като дигитален склад на продукти.

Това е първият подобен „Демонстрационния център за електронна търговия със селскостопански и други продукти “ за подпомагане на млади предприемачи, чиято програма има за цел да включи студенти от Китай и страните от Централна и Източна Европа, за да си сътрудничат в сключението на реални бизнес сделки помежду си. Целта е да се увеличат възможностите за насърчаване на двустранното – между Китай и Централна и Източна Европа от една страна, и многостранното сътрудничество – между самите страни от Централна и Източна Европа.

Адрес:

Демонстрационния център за електронна търговия със селскостопански и други продукти

Аграрен университет – Пловдив

бул. „Менделеев“ № 12

4 000 гр. Пловдив, България