/ Платформа за консолидиране на производители от Китай и страните от ЦИЕ

Принтирай

„16plus1Cloud“ (www.16plus1cloud.org) е дигитална онлайн платформа за консолидиране на продукти, която допълва „Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти„ – България.

Сама по себе си платформата не „търгува“ електронно, а консолидира производители – тя е дигитален логистичен хъб за селскостопански и други продукти от Централна и Източна Европа и Китай. Чрез интегрираните си свойства www.16plus1cloud.org дава възможност всеки производител да свърже собствената си платформа за електронна търговия с клауда (високопроизводителна облачна платформа) на ЦНСССКЦИЕ. Това е пътят за реални търговски сделки – същинската електронна търговия между Китай и страните от ЦИЕ, нещо, което до момента не беше възможно. Съгласно действащите до сега регулации, за да може една българска или от ЦИЕ компания да продава продуктите си чрез електронна търговия в Китай, тя трябваше да открие там собствен офис, да регистрира фирма, да има собствена банкова сметка – всичко необходимо, за да е юридическо лице по смисъла на китайското законодателство.

Чрез платформата www.16plus1cloud.org производителите могат за свържат електронните си магазини с нея, а връзката й с китайските платформи дава възможност предлаганите стоки да се търгуват в Китай. Така реално чрез платформата на ЦНССКЦИЕ се свързват електронните платформи за търговия на Китай и страните от ЦИЕ.

Платформата предоставя на производителите директен достъп до китайските потребители като по този начин намалява веригата на доставки и спомага за по-високата конкурентна способност на техните продукти.