/ Млади предприемачи

Младите хора и студентите в България са подготвени и мотивирани да изведат страната на международната търговска арена в областта на земеделието. ЦНСССКЦИЕ поставя акцент върху обучителните семинари и курсовете за млади предприемачи, предоставяйки необходимата регулаторна база за търговия с Китай.

Павилионите и логистичните бази, които Центърът създаде се стремят да представят и популяризират продукцията на производителите от страните в Централна и Източна Европа. Това става чрез електронна търговия, маркетингови проучвания и представянето на продуктите пред вносители, дистрибутори и търговци на дребно. Логистичната база на ЦНСССКЦИЕ в Аграрния университет в Пловдив е точно такъв модерен, за Китай вече традиционен, способ за търговски отношения. В Демонстрационния център 16+1 за електронна търговия със селскостопански и други продукти в Аграрния университет, няколко студенти работят активно в областта на електронната търговия. Платформата за консолидиране на селскостопански и други производители от ЦИЕ и Китай е достъпна на адрес www.16plus1cloud.org Там всеки производител, фермер или търговец може да публикува продукцията си, а ако компаниите разполагат със собствен електронен магазин, могат пряко да се свържат чрез платформата с китайски партньори и да осъществят директни транзакции. Центърът създаде непосредствена свързаност с Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и вече има възможност да издава консолидирани сертификати за качество. Със съдействието на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) е възможно за всяко количество, което се изпраща в Китай да бъдат издавани консолидирани сертификати за произход. Факт е и т.нар. зелен канал за мостри, даващ възможност за издаване на фитосанитарни документи. Подпомаган от българското правителство ЦНСССКЦИЕ работи активно за оптимизиране и намаляване на административната тежест.

Основният стремеж е да се създаде у младите хора на България уважение към земеделието и свързаността им с отрасъла да не се състои само в търговия, а в създаването на собствени продукти с добавена стойност.

Млади предприемачи разработиха проект за създаване на собствен продукт. Центърът им предостави литература за предприемачество, мениджмънт и електронна търговия. Предоставени им бяха и образци на най-разнообразни опаковки и кутии от Китай. Самите студенти решаваха по какви продукти да работят, съобразно всички изисквания на китайската страна.

Друг проект е подготовката на шафранови луковици. Подготвените за посев луковици са засадени в опитните полета на Аграрния университет в Пловдив. В лабораториите на висшето училище, разполагащи с модерна и прецизна техника, са изследвани всички, създавани в опитните площи на АУ шафранови продукти.

Тези инициативи са съществена част от работата с младите хора на „Демонстрационната зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа – Република България“.