/ Млади предприемачи

Младите хора и студентите в България са подготвени и мотивирани да изведат страната на международната търговска арена в областта на земеделието. ЦНСССКЦИЕ поставя акцент върху обучителните семинари и курсовете за млади предприемачи, предоставяйки необходимата регулаторна база за търговия с Китай.

Павилионите и логистичните бази, които Центърът създаде  се стремят да представят и популяризират продукцията на производителите от страните в Централна и Източна Европа. Това става чрез електронна търговия, маркетингови проучвания и представянето на продуктите пред вносители, дистрибутори и търговци на дребно. Логистичната база на ЦНСССКЦИЕ в Аграрния университет в Пловдив е точно такъв модерен, за Китай вече традиционен, способ за търговски отношения. В Демонстрационния център 17+1 за електронна търговия със селскостопански и други продукти в Аграрния университет, няколко студенти работят активно в областта на електронната търговия. Платформата за консолидиране на селскостопански и други производители от ЦИЕ и Китай е достъпна на адрес www.16plus1cloud.org Там всеки производител, фермер или търговец може да публикува продукцията си, а ако компаниите разполагат със собствен електронен магазин, могат пряко да се свържат чрез платформата с китайски партньори и да осъществят директни транзакции. Центърът създаде непосредствена свързаност с Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и вече има възможност да издава консолидирани сертификати за качество. Със съдействието на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) е възможно за всяко количество, което се изпраща в Китай да бъдат издавани консолидирани сертификати за произход. Факт е и т.нар. зелен канал за мостри, даващ възможност за издаване на фитосанитарни документи. Подпомагани от българското правителство ЦНСССКЦИЕ работи активно за оптимизиране и намаляване на административната тежест.

Основният стремеж е да се създаде у младите хора на България уважение към земеделието и свързаността им с отрасъла да не се състои само в търговия, а в създаването на собствени продукти с добавена стойност.

Освен по специалността им – аграрна икономика, директорът на ЦНСССКЦИЕ Васил Гелев преподава на студентите от Аграрния университет в Пловдив умения и познания  за електронната търговия във формат 17+1. Младите предприемачи участват и в подготовка на мостри и документооборот при участие в изложение в Китай. Студентите вече са запознати с целия процес и с необходимата документация за износ на определени стоки в Китай.

В момента младите предприемачи разработват проект за създаване на собствен продукт. Центърът им предостави литература за предприемачество, мениджмънт и електронна търговия. Предоставени им бяха и образци на най-разнообразни опаковки и кутии от Китай. Те сами трябва да решат какъв, създаден от тях и съобразен с всички изисквания на китайската страна продукт, ще сложат в тези кутии, за да бъде експортирана стоката им в Китай.

Друг проект, с ръководител доц. д-р Светла Янчева, е подготовката на шафранови луковици – различни по големина и качество, доставени от председателя на Българската Асоциация на производителите на шафран и биологични шафранови продукти, Хасан Тахиров. Подготвените за посев луковици ще бъдат засадени в опитните полета на Аграрния университет в Пловдив. В лабораториите на висшето училище, разполагащи с модерна и прецизна техника ще бъдат изследвани всички, създавани в опитните площи на АУ шафранови продукти.

Тези инициативи са съществена част от работата с младите хора на „Демонстрационната зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа – Република България“.