Проекти

Принтирай

България активно си сътрудничи с Китай за осъществяване на китайските инициативи „Икономическият пояс на пътя на коприната и Морският път на коприната на 21-ви век” /”Един пояс, един път”/ и Инициативата за сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ. България търси съвместно възможностите за синергия между „Един пояс, един път”, Инициативата за Сътрудничество и обмен, Всеобхватното стратегическо партньорство между ЕС и Китай, Дневен ред 2020 г. между ЕС и Китай, включително чрез активно насърчаване на практическото сътрудничество чрез пилотни проекти в рамките на Платформата за свързаност ЕС – Китай, Инвестиционния план за Европа и разширената Трансевропейска мрежа (TEN-T).

От създаването си до момента, ЦНСССКЦИЕ развива активно няколко проекта.