/ Oфициално подписване на Меморандум за сътрудничество между Центъра и БКАБР

Принтирай

На 29.07.2016г.вгр. София в Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ се проведе среща с представители на Българо – китайска асоциация за бизнес развитие /БКАБР/.

На срещата присъствахаг-н Васил Грудев, заместник-министър на земеделието и храните, г-н Васил Гелев – директор на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и държавите от Централна и Източна Европа, г-жа Валентина Александрова – съветник на министъра на икономиката, г-н Пламен Панчев – основател на на Българо- китайска асоциация за бизнес развитие,   г-н Ангел Христозов – председател на Българо- китайска асоциация за бизнес развитие, г-жа Вяра Панчева – координатор , г-жа Катя Стайкова – директор връзки с обществеността.

Поводът за срещата бе официално подписване на Меморандум за сътрудничество между Центъра и БКАБР, който цели постигане на тясно взаимодействие между институциите и осигуряване на по – големи успехи чрез единството им.

„Официализирането на сътрудничеството на Центъра с Българо-китайската асоциация за бизнес развитие ще спомогне за допълнителното насърчаване на двустранна и многостранна основа на бизнес-контактите и бизнес-взаимодействието между фирми, организации и асоциации от Китай и страните от ЦИЕ.“ – каза по време на срещата г-н Гелев.

Страните обсъдиха и партньорството си в краткосрочен и дългосрочен план. До края на годината съвместните им инициативи ще се изразяват в организирането и провеждането на форуми в гр. Шънджън и гр. Пловдив, съответно през месец септември и месец октомври. Наред с провеждането на форуми, страните ще обединят и усилията си за популяризиране на един от най – мащабните икономически проекти на България –  ТИЗ – Тракия икономическа зона и връзката между гр. Шънджън, КНР и гр. Пловдив.

Шънджън е първата специална икономическа зона в Китай, създадена преди 33 години. Това е град, който е представителен за Китай. Стойността на вноса и износа е 537, 4 милиарда  долара. Шънджън е второто най-голямо пристанище за контейнери в света. Градът е побратимен с Пловдив през 2014г.