Кариери

Принтирай

На Вашето внимание,
ЦНСССКЦИЕ предлага следните свободни позиции за работа.

1 – ЕКСПЕРТ
EКСПЕРТ към Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ), второстепенен разпоредител с бюджет към Министерство на земеделието, храните и горите на Република България.

2 – ЕКСПЕРТ С КИТАЙСКИ ЕЗИК
EКСПЕРТ с китайски език към Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ), второстепенен разпоредител с бюджет към Министерство на земеделието, храните и горите на Република България.


 

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ

Изтегли / Обява Експерт

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля приложете Автобиография, придружена с актуална снимка на ел.поща: contact@china2ceec.org . Краен срок за приемане на кандидатури - 15 октомври 2021 г. Изпратените от Вас документи, ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД.

Изтегли / Обява Експерт с китайски език

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля приложете Автобиография, придружена с актуална снимка на ел.поща: contact@china2ceec.org . Краен срок за приемане на кандидатури - 15 октомври 2021 г. Изпратените от Вас документи, ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД.