Кариери

Принтирай

Експерт към Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ), второстепенен разпоредител с бюджет към Министерство на земеделието на Република България.

Изисквания към кандидатите:

• Отлични комуникативни и презентационни умения;

• Инициативност, лоялност, отговорност;

• Съобразителност и дипломатичност;

• Отлично говоримо и писмено ниво на английски език;

• Висока езикова култура;

• Умения за работа в екип;

• Отлична компютърна грамотност и практическа работа с MS Office.

За предимство ще се счита:

– предишен опит на сходна позиция;

– опит в координирането на международни събития и проекти;

– владеене на допълнителен чужд език на работно ниво на страна от Инициативата 16+1.

Образование:

Завършена минимална степен на образование: висше – бакалавър;

Специалност: международни отношения, международни икономически отношения, аграрна икономика, политология, маркетинг, публична администрация, бизнес администрация.

Задължения:

 • Насърчава бизнес-контактите и оказва съдействие на фирми, организации и асоциации от Китай и страните от ЦИЕ;
 • Спомага за привличането и осъществяването на инвестиции в сферата на земеделието и хранително-вкусовата промишленост;
 • Подпомага реализирането на разнообразни двустранни и многостранни проекти в областта на земеделието и храните;
 • Осъществява контакти с фирми, организации, асоциации от Китай и страните от ЦИЕ и с членовете на Консултативния съвет към ЦНСССКЦИЕ с цел сътрудничество, обмен на база данни и установяване на мрежа от контакти;
 • Участва в изготвянето на необходимите документи за провеждане на срещите на Консултативния съвет към Центъра, в т.ч. води протокол от срещите;
 • Служи си със системата за документооборота, като отразява своевременно в деловодната програма на ЦНСССКЦИЕ всяко действие, извършено по повод възложените задачи;
 • Организира техническата подготовка при участието на Центъра в специализирани срещи, конференции, изложби, панаири и събития в страната и чужбина;
 • Изготвя презентации, аналитични материали, доклади, отчети и справки, свързани с дейността на ЦНСССКЦИЕ;
 • Отговаря за качването на новини, събития и материали на интернет страницата на  ЦНСССКЦИЕ;
 • Поддържа профилите в социалните медии на Центъра;
 • Подготвя необходимите документи и организира протоколно официални срещи, мероприятия и посещения на Директора на Центъра в страната и чужбина;
 • Води специализирана кореспонденция с доставчици, държавни институции, фирми и неправителствени организации в страната и чужбина.

Ние предлагаме:

• Интересна и предизвикателна работа;

• Усъвършенстване на знанията и уменията;

• Възможност за участие в разнообразни международни инициативи и проекти.

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете Автобиография с актуална снимка на ел.поща: contact@china2ceec.org .

Краен срок за приемане на кандидатури – 11 септември 2022 г.

Изпратените от Вас документи, ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД.

На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.