Академия по предприемачество в земеделието

Принтирай
АКАДЕМИЯ

В продължение на успешно провелата се „Акселераторска програма за стартиращи предприятия в областта на селското стопанство между Китай и ЦИЕ“ ЦНСССКЦИЕ надгражда дейността по този проект чрез създаването на първата по рода си Академия по предприемачество в земеделието в България и в страните от ЦИЕ. Академията на ЦНСССКЦИЕ ще предлага обучение (под формата на лекции и семинари) и финансова подкрепа (под формата на награди за успелите кандидати).  

Партньори на ЦНСССКЦИЕ в реализирането на Академия по предприемачество в земеделието са: Софийски университет „Св.Климент Охридски“ – Стопански факултет и филиал на СУ в Бургас; УНСС – Институт по предприемачество; Аграрен университет – Пловдив; Селскостопанска академия; Русенски университет „Ангел Кънчев“; Икономически университет – Варна; Национална служба за съвети в земеделието; порталът fininfo.bg, Цифров иновационен хъб Тракия, както и представители на местния бизнес.

Сред целите на Академия по предприемачество в земеделието са: развитие на младежкото предприемачество и новосъздадени компании от сектор селско стопанство и свързани под-сектори, както и оказване на подкрепа на иновативни концепции и идеи, които развиват потенциала на селското стопанство.

Как ще подпомагаме участниците в Академия по предприемачество в земеделието: обучителна програма от ЦНСССКЦИЕ и партньорите по проекта, както и от външни професионални лектори и ментори; безплатно участие в Академията и получаване на сертификат за преминало успешно обучение; финансова награда от 5000 лева за най-добрия проект за всяко издание; допълнителни възможности за обучения, комуникационна и институционална подкрепа от страна на партньорите; достъп до мрежата от партньори на ЦНСССКЦИЕ.

Във Варна Академията ще се проведе в периода 25-28 юни 2024 г.

Следващото издание ще се състои в гр. Бургас в периода 10-13 септември.

Изданието за гр. Пловдив е предвидено за периода 3-6 декември.

Предварителната програма за 2024 г. е както следва:

Условия за участие:

  • Кандидатстването ще се извършва през специализирана платформа по-долу на сайта на ЦНСССКЦИЕ;
  • В Академията имат право да кандидатстват както юридически, така и физически лица от страните от ЦИЕ;
  • Селектирането на участниците ще се извършва въз основа на предварително утвърдени основни критерии за участие (мотивационно писмо, владеене на английски език, базови ИТ умения, предварително проектно предложение);
  • ЦНСССКЦИЕ поема разходите за настаняване и за превозване с обществен транспорт на одобрените за участие кандидати, които живеят в населено място, различно от локацията на провеждане на съответното издание на Академията (Варна, Бургас, Пловдив);
  • Победителят във всяко издание ще бъде поощрен чрез финансова награда (5000 лева) с която да изгради и/или доразвие своя проект. Външно жури ще оценява участниците в Академия по предприемачество в земеделието.
  • Да са запознати с Общи правила и разпоредби на Академия по предприемачество в земеделието:

За да участвате в Академията по предприемачество в земеделието е необходимо да попълните следната форма за кандидатстване:

При затруднения с достъпа до посочените формуляри, моля, попълнете приложените регистрационни форми за физически и юридически лица, които ще намерите по-долуПопълнените регистрационни форми и документите към тях (CV, проектна концепция) може да изпращате на ел. поща: academy@china2ceec.org .

При въпроси и необходимост от допълнителна информация можете да се свържете с ЦНСССКЦИЕ на следните контакти :

Ива Венкова, експерт в ЦНСССКЦИЕ, тел. 02 8431040, ел. поща: ivenkova@china2ceec.org.,

Захари Захариев, експерт в ЦНСССКЦИЕ, ел. поща: zzahariev@china2ceec.org.

тел: 02 843 1040

ел.поща: academy@china2ceec.org

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ

Изтегли / Форма за кандидатстване за участие в Академия по предприемачество в земеделието - физически лица
Изтегли / Форма за кандидатстване за участие в Академия по предприемачество в земеделието - юридически лица