Чешка Република

Принтирай

Чешката република е държава, разположена в централна Европа, заобиколена от суша. Граничи с Германия на запад, Австрия на юг, Словакия на изток и Полша на североизток. Столицата и най-голям град е Прага, с повече от 1,2 милиона жители.

Чехия е една развита държава с напреднала, високодоходна икономика и висок стандарт на живот. ПРООН класира страната на 15-то място по индикатор за неравномерно разпределение на благата. Чешката република също така се нарежда на 10-то място като най-мирната страна, и същевременно постига добри резултати в сферата на демократичното управление. Тя е членка на Европейския съюз, ОИСР, ОССЕ и Съвета на Европа.

Предприемачите в сферата на селското стопанство в момента обработват приблизително 4264 хектара земеделска земя в Чешката република, около (54%) от общата площ на страната. Това е 0,42 хектара земеделска земя на глава от населението. Повечето земеделски земи понастоящем са собственост на физически и юридически лица.
Селскостопанското производство и производството на храни са една от традиционните индустрии на националната икономика. Стоки като мляко, добитък, зърно, захар и малц отдавна се утвърдиха като износни продукти на селското стопанство.

Министерство на земеделието на Чешката република