/ ЦНСССКЦИЕ участва в Първия 616 глобален трансграничен карнавал за електронна търговия и Третото международно търговско изложение в Шънджън, КНР

Принтирай

Официалната церемония по откриването на Първия 616 глобален трансграничен карнавал за електронна търговия и Третото международно търговско изложение Шънджън (The 1st 616 Global Cross-Border E-Commerce Carnival & The 3rd Shenzhen International Cross-Border E-Commerce Trade Expo) се проведоха на 14 юни т.г.

Събитието беше организирано от Шънджън Крос-Бордър И-Комерс Асосиейшън (Shenzhen Cross-Border E-Commerce Association), с които на 28 май 2018 г. ЦНСССКЦИЕ откри съвместен офис за електронна търговия в рамките на „16+1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти“ – Пловдив, Тракия икономическа зона.

В присъствието на официалните гости, сред които изпълнителният директор на ЦНСССКЦИЕ Васил Гелев, Ануар Ал-Абдулла, посланик на Кралство Бахрейн в Китай, Джорис Салден, генерален консул на Белгия в гр. Гуанджоу, Уанг Уей, зам.-кмет на гр. Хейюан и постоянен член на ККП, Уанг Син, изпълнителен директор Шънджън Крос-Бордър И-Комерс Асосиейшън и др., се проведе церемония по връчването на наградата „Най-динамичен трансграничен град за електронна търговия за 2018 г.”, присъдена на Пловдив. Наградата се връчва за усърдната работа, със съдействието на ЦНСССКЦИЕ, на електронната платформа за свързване, между градовете CityPlus със седалище в гр. Шънджън и община Пловдив. Почетният плакет получи изпълнителният директор на ЦНСССКЦИЕ Васил Гелев.  

Официалната церемония по откриването на Първия 616 глобален трансграничен карнавал за електронна търговия и Третото международно търговско изложение в Шънджън продължи с двустранни бизнес срещи между участниците. Интерес към дейността и проектите на ЦНСССКЦИЕ проявиха инвеститори, собственици на електронни платформи и логистични компании. Проведе се и предвидената среща с представители на Ес Еф Експрес (S.F. Express) с цел постигане на реални договорености, които да бъдат завършени в рамките на предстоящата Седма среща на правителствените ръководители на Китай и страните от ЦИЕ. Преговорите с Ес Еф Експрес започнаха при предходното посещение на Васил Гелев и ръководената от него делегация в Китай, в периода 3-13 май 2018г.

На срещата, проведена на 14 юни участваха Рик Лиу, изпълнен директор по международна дейност на Ес Еф Експрес, Алекс Уанг, генерален мениджър за Западна Европа на Ес Еф Експрес, Максим Кхисамутдинов, ръководител на клона за Източна Европа на Ес Еф Експрес, Линда Сие, директор за бизнес развитие към международния отдел на Ес Еф Експрес.

Обсъдени бяха възможностите за предоставяне на логистични услуги за нуждите на проекта „16+1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти“ – Пловдив, Тракия икономическа зона.

Ес Еф Експрес имат повече от 400 000 служители по света и оперират над 46 чартърни полета, като засега нямат представителство в Европа. Компанията има над 1 млрд. клиенти в Китай и си сътрудничи с повечето електронни платформи и разплащателни системи в Азия. До момента продукцията, която доставят и разпространяват е предимно китайска, от където е продиктуван и интереса им към участие в проекта на ЦНСССКЦИЕ „16+1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти“ – Пловдив, Тракия икономическа зона, който би им позволил да разширят дейността и пазарите си.

Постигнаха бяха договорености по изготвянето на съвместна декларация и меморандум за сътрудничество между ЦНСССКЦИЕ и Ес Еф Експрес, които да бъдат официално подписани в рамките на Бизнесфорума, съпътстващ предстоящата Седма среща на правителствените ръководители на Китай и страните от ЦИЕ, в периода 6-7 юли 2018г.