/ ЦНСССКЦИЕ представя дейността и проектите си в Стара Загора по инициатива на Търговско-промишлената палата

Принтирай

Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ) и Търговско-промишлена палата в Стара Загора организират „Представяне на дейността и проектите на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа“. Форумът, иницииран от ТПП в Стара Загора ще се проведе на 18 април 2019 г. от 14 часа в сградата на община Стара Загора, зала „Славейков“.

През 2012 г. Китай се обърна към страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) с предложение за регионално сътрудничество в рамките на Инициативата 16+1. Сътрудничеството между държавите от ЦИЕ и Китай в селското стопанство и свързаните с него дейности е многостранно, а участниците във форума в Стара Загора ще бъдат информирани за постигнатото до момента. Ще бъдат представени проектите:

16+1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти – Република България

16+1 Демонстрационна зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа – Република България

16+1 Демонстрационен център за електронна търговия със селскостопански и други продукти – Аграрен университет, Пловдив  www.16plus1cloud.org

Срещата в Стара Загора цели да запознае представители на фирми, на браншови организации и научни звена, на работещи в областта на селското стопанство, в хранително-вкусовата и преработвателната промишленост с направеното досега от ЦНСССКЦИЕ, второстепенен разпоредител на МЗХГ.

Работният език на събитието е български.

Участието е безплатно, но изисква предварителна онлайн регистрация на този линк.

За допълнителна информация:

ЦНСССКЦИЕ, тел. 02 843 1040

ТПП – Стара Загора, тел. 042 626297

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ

Изтегли / Програма