/ ЦНСССКЦИЕ и УНСС сключиха Споразумение за сътрудничество

Принтирай

На 12 юли Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ) и Университет за национално и световно стопанство (УНСС) сключиха Споразумение за сътрудничество в областта на предприемачеството, управлението и селското стопанство.

По време на официалната церемония по подписване на Споразумението, проф. д-р Димитър Димитров, Ректор на УНСС,  и д-р Момчил Станишев, Директор на ЦНСССКЦИЕ, обсъдиха съвместните инициативи, като изразиха надежда за бъдещо ползотворно сътрудничество между двете институции. 

УНСС е сред основните партньори на ЦНСССКЦИЕ при организирането на първата по рода си Акселераторската програма за стартиращи предприятия в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ.

ЦНСССКЦИЕ съвместно с УНСС ще продължат да подкрепят проекти, развиващи иновативни продукти, услуги или процеси в селското стопанство, да насърчават младежкото предприемачество и да подпомагат изпълнението на иновативни проекти на стартиращи фирми в областта на селското стопанство, с което да се допринася за конкурентоспособността на този сектор в региона.

ЦНСССКЦИЕ и УНСС договориха сътрудничество по провеждане на специализирани обучения, практически конференции, семинари за студенти на УНСС, организиране на учебни практики, стажове и др.

Двете страни ще работят съвместно по изготвянето и представянето на кръг от теми, които са предмет на изследване от учени и изследователи от страните-членки, обвързани с икономическото развитие, инвестиционните планове, добрите практики в земеделието, академичния и културния обмен между държавите от ЦИЕ и Китай.