/ ЦНСССКЦИЕ и ЗК „Единство“ подписаха меморандум за сътрудничество

Принтирай

В присъствието на журналисти, директорът на ЦНСССКЦИЕ Васил Гелев и председателят на Земеделската кооперация  Единство“ от с. Костиево, Пловдивска област Борислав Стефанов подписаха меморандум за сътрудничество. Центърът и Кооперацията ще работят за развитието на „Демонстрационна зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ“ – проект на ЦНСССКЦИЕ, подкрепен от правителствените ръководители на България и Китай. Включването на ЗК „Единство“ в Проекта за развитието на демонстрационна зона за сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ цели да предостави на местните фермери възможност за отглеждане на такъв тип земеделски култури, които да увеличат приходите им от единица площ и продукцията да бъде реализирана на международните пазари на по-високи цени.

„С подписването на това споразумение се надяваме да дадем тласък на производителите в региона, за да могат да увеличат приходите си“, подчерта Васил Гелев. Центърът ще подпомогне Земеделската кооперация  да създаде и успешно да управлява брандировка на произведените от нея селскостопански продукти за извличане на максимални ползи от маркетинга, ефективността на веригата за доставки, на организацията на труда и на финансовите ресурси.

„Имаме готовност  да започнем изпълнението на важното за нас споразумение с Центъра,  увери председателят на „Единство“ Борислав Стефанов. Той отбеляза, че хората в стопанството, обработващи над 17 хил. декара,  се надяват меморандумът за сътрудничество да им помогне да увеличат производството и доходите си, като освен традиционните култури пшеница, ечемик, слънчоглед,  рапица и др. ще мислят и за отглеждане на хибриден ориз и шафран за китайския пазар.