/ Условия за участие на национален щанд на изложение в гр.Кунмин, Китай 5 – 8 ноември 2016г.

Принтирай

Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ организира самостоятелно и колективно участие на български фирми производители на селскотопанска продукция чрез национален щанд.

Предимствата на изложението China International Agricultural Trade Fair (CATF) са :

 • Hад 13 годишна история.
 • Е единственото изложение  директно организирано от Министерство на земеделието на КНР.
 • В изложението вземат участие топ 500 фирми и вносители на селскотоспанска техника за Китай.
 • В изложението вземат участие над 5000 производители, износители, фермери и вносители от цял Китай.
 • Участието в изложението осигурява възможност за по – добри бизнес отношения и установяване на дългосрочна връзка със служителите на различни Министерства.
 • Изложението се състои с официалната подкрепа на осем министерства : Министерство на търговията на Китай, Министерство на финансите на Китай и др.
 • Е идеална възможност за привличане на нови партньори и инвестиции.

Акцентите на изложението China International Agricultural Trade Fair (CATF) са :

 • Агро – продукти: зърнени култури, пловоде, зеленчуци, семена, гъби, сушени плодове, ядки.
 • Храни и напитки:  мед, вино, зехтин, масло и мазнини, здравословни храни, закуски, замразени храни, консервирани храни, бебешки храни, бонбони, подправка, плодови сокове.
 • Месни и рибни продукти: птичи продукти, рибни продукти, морски дарове и др.
 • Торове и семена.
 • Агро – технологии.
 • Агро – машини.

Възможностите за колективно участие на изложението China International Agricultural Trade Fair (CATF) са :

ЦНСССКЦИЕ поема следните разходи:

 •  Стандартно оборудван изложбен щанд от 9 кв.м. (3,00 м х 3,00 м);
 •  Консумативи (ток, почистване и др.);
 •  Рекламиране на участието;

Одобрените фирми за участие следва да поемат всички други разходи, както следва:

 • Спедиция;
 • Митническа обработката;
 • Застраховка на експонатите;

Допустими до колективно участие в изложението China International Agricultural Trade Fair (CATF) са:

 1. Подалите Заявка за участие в организираната от ЦНСССКЦИЕ международна проява.
 2. Притежаващите Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата със срок на валидност до 6 месеца и актуално към момента на кандидатстване.

Кандидатстването за участие на националния щанд се извършва чрез:

 1. Заявка за участие(по образец и в оригинал). Документа следва да бъде подаден в срок, подписан от представляващия фирмата или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно и подпечатан с печата на фирмата;
 2. Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата със срок на валидност до 6 месеца  и валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване. (в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат напредприятието).

При интерес за участие в изложението, най-късно до 22.08.2016 г. (понеделник), фирмата може да подаде изискуемите документи по един от следните начини:

– лично в офиса на ЦНСССКЦИЕ или да ги изпратят по куриер в срок до 22 август 2016 г. на адрес: 1527 София, Бул. „Васил Левски” № 106 или

– да изпратят документите сканирани на e-mail: contact@china2ceec.org в срок до 22 август 2016 г.

Възможностите за самостоятелно участие на изложението China International Agricultural Trade Fair (CATF) са :

Вариант 1: Стандартен щанд: 300 USD за кв.метър, минимум 9кв.м; основната конструкция включва : пространство за изложение, 5 amp/220vконтакт, 2 лампи, брояч, стени, мокет, два стола, кош, почистване и 2 официални каталога.

Вариант 2: Празно място: 270 USD за кв.метър,минимум 18кв.м.

Кандидатстването за участие на самостоятелен щанд се извършва чрез:

 • Попълване на Заявка за участие в срок преди 22-ри август 2016г.

 

За допълнителна информация:

Телефон: E-mail:
02/ 8431234 contact@china2ceec.org
02/ 8431040