Унгария

Принтирай

Унгария се намира в Карпатския басейн и граничи със Словакия на север, Румъния – на изток, Сърбия – на юг, Хърватия – на югозапад, Словения – на запад, Австрия – на северозапад, и Украйна на североизток. Столицата на страната и най-голям град е Будапеща. Унгария е член на Европейския съюз, ОИСР, Вишеградската група, и е от страните в Шенгенското пространство.

Унгария е демократична и развита държава с високодоходна икономика и много висок стандарт на живот.
Икономиката на Унгария е средна, високодоходна, структурно, политически и институционално отворена икономика, която е част от единния пазар на Европейския съюз. Унгария е член на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) от 1995 г., член на Световната търговска организация (СТО) от 1996 г., и е член на Европейския съюз от 2004 г. насам. Унгария е домакин на първия чуждестранен офис на китайската Агенция за насърчаване на инвестициите (CIPA).

Частният сектор възлиза на повече от 80% от БВП на страната. Основните отрасли на Унгария са минното дело, металургията, строителни материали, преработени храни, текстил, химикали (особено фармацевтични), и моторните превозни средства. Основните селскостопански продукти в Унгария са пшеница, царевица, слънчоглед, картофи, захарно цвекло; свине, едър рогат добитък, домашни птици, и млечни продукти.

Министерство на земеделието на Република Унгария