Събития

Принтирай

Информация за изложения и събития в областта на селското стопанство на територията на държавите от Централна и Източна Европа и Китай.

Официалният сайт на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и държавите от Централна и Източна Европа /www.china2ceec.org/ създава единна база данни, чрез която контактните точки на мрежата от всички 18 страни обменят информация и разпространяват оферти за бизнес сътрудничество. Тя помага за насърчаване на търговията със селскостопански и хранителни продукти чрез предоставяне на навременна информация за търговски изложения и земеделски панаири, традиционно организирани в Китай и държавите от Централна и Източна Европа.

Румъния
26/10
23
Изложение ИНДАГРА
Разгледай
Полша
22/09
23
АГРОШОУ
Разгледай
Словения
26/08
23
Международен панаир на земеделието и храните
Разгледай
Словакия
17/08
23
АГРОКОМПЛЕКС 2023
Разгледай
Гърция
24/05
23
BEYOND
Разгледай
Полша
16/05
23
Хранително изложение във Варшава
Разгледай
Гърция
23/04
23
ФРЕСКОН-ХЕЛЕКСПО
Разгледай
България
21/02
23
АГРА 2023
Разгледай
България
21/02
23
ВИНАРИЯ 2023
Разгледай
България
21/02
23
ФУДТЕХ 2023
Разгледай