Събития

Принтирай

Информация за изложения и събития в областта на селското стопанство на територията на държавите от Централна и Източна Европа и Китай.

Официалният сайт на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и държавите от Централна и Източна Европа /www.china2ceec.org/ създава единна база данни, чрез която контактните точки на мрежата от всички 15 страни обменят информация и разпространяват оферти за бизнес сътрудничество. Тя помага за насърчаване на търговията със селскостопански и хранителни продукти чрез предоставяне на навременна информация за търговски изложения и земеделски панаири, традиционно организирани в Китай и държавите от Централна и Източна Европа.

България
12/08
24
„Земеделие и храни“, 12-та международна конференция
Разгледай
България
18/05
24
World Tobacco Expo Европа
Разгледай
България
13/05
24
БАТА АГРО
Разгледай
Чешка република
07/04
24
Techagro
Разгледай
Албания
07/03
24
HoReCa Albania
Разгледай
Гърция
23/02
24
ARTOZYMA
Разгледай
България
20/02
24
ФУДТЕХ
Разгледай
България
20/02
24
ВИНАРИЯ
Разгледай
Полша
02/02
24
Изложба на Виното Полша
Разгледай
Сърбия
25/01
24
Agro Belgrade
Разгледай