Събития

Принтирай

Информация за изложения и събития в областта на селското стопанство на територията на държавите от Централна и Източна Европа и Китай, част от Инициативата „17+1“

 

Официалният сайт на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и държавите от Централна и Източна Европа /www.china2ceec.org/ създава единна база данни, чрез която контактните точки на мрежата от всички 18 страни обменят информация и разпространяват оферти за бизнес сътрудничество. Тя помага за насърчаване на търговията със селскостопански и хранителни продукти чрез предоставяне на навременна информация за търговски изложения и земеделски панаири, традиционно организирани в Китай и държавите от Централна и Източна Европа.

България
16/06
22
Балканският международен винен конкурс 2022
Разгледай
Полша
21/05
22
Зелено агро шоу
Разгледай
България
16/05
22
Специализирано изложение за земеделие БАТА АГРО 2022
Разгледай
България
23/02
22
Мeждународна селскостопанска изложба АГРА 2022
Разгледай
България
19/02
22
ФУДТЕХ 2022
Разгледай
България
19/02
22
ВИНАРИЯ 2022
Разгледай
Полша
12/02
22
Mazurskie агро шоу
Разгледай
Полша
14/01
22
Международeн селскостопански панаир Polagra Premiery
Разгледай
Хърватия
02/12
21
CroAGRO 2021
Разгледай
Хърватия
25/11
21
CROFISH
Разгледай