/ Стартира единна онлайн платформа за земеделски производители от страните от ЦИЕ

Принтирай

Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа създаде единна онлайн платформа, в която земеделските производители от ЦИЕ могат представят своите стоки. Това e възможно с регистрация на електронния сайт на Центъра – www.china2ceec.org, където производителите могат сами да посочат какви продукти и в какви количества са готови да предложат за износ.

Участието и регистрацията в единната база данни към Центъра е безплатна и не се дължи членски внос. Тя позволява на китайските инвеститори да имат цялата информация, която им е необходима на едно място. По този начин се цели нарастването на стокообмена и улесняване на търговските контакти.

Земеделските производители ще могат и да се кооперират като създават различни обединения при постъпването на запитване за стоки и възможности за инвестиции от китайска страна.

Само за две седмици след старта на платформата, са постъпили над 15 заявки за регистрация и представяне на различни продукти. Сред тях има както български, така и хърватски стоки като сладкарски изделия, напитки, селскостопански продукти и други.