/ Среща с представители от община Чуджоу и Дзинпън Холдинг Груп

Принтирай

Директорът на ЦНСССКЦИЕ Васил Гелев и водената от него делегация проведе среща с представители на oбщина Чуджоу за обсъждане на детайлите по изграждането и стартирането на проекта „16+1 модерен селскостопански демонстрационен парк” – Чуджоу, КНР. На 8 март 2018 г. в Шънджън, КНР беше подписана съвместна декларация между община Чуджоу и ЦНСССКЦИЕ за сътрудничество и развитие на „16+1 Модерен Селскостопански Демонстрационен Парк” – Чуджоу, КНР като част от проект на община Чуджоу и Джинпън Груп на обща стойност 1 млрд. щатски долара.

От китайска страна присъстваха Джао Куън, зам.-кмет на община Чуджоу, Джон Лаобин, директор на селскостопанския комитет към провинция Анхуей, Янг Гуанлан от департамента по международна дейност към община Чуджоу, Суън Юаншянг, заместник председател на Дзинпън Холдинг Груп (Jinpeng Holding Group), Уан Хайян, председател на отдел „Култура и туризъм” при Дзинпън Груп (Jinpeng Culture & Tourism Group), Цао Дзю, оперативен директор на отдел „Култура и туризъм” при Дзинпън Груп (Jinpeng Culture & Tourism Group).
Организирано беше посещение на терена, върху който е започнало изграждането на „16+1 модерен селскостопански демонстрационен парк” – Чуджоу. Бяха представени водещи компании на община Чуджоу – Дзинпън Груп, фирмата KONKA. Българската делегация беше въведена и в производствените коридори на „Панпан Груп“.
Срещите с представители на община Чуджоу и китайската компания „Дзинпън Груп“ продължиха и на следващия ден. Обсъдени бяха възможностите за създаване на съвместни предприятия между китайски и български компании за производство на млечни продукти в община Чуджоу и евентуалното побратимяване на гр. Чуджоу с отговарящ на критериите им за сътрудничество български град. От китайска страна бяха предложени областните центрове Пловдив и Бургас.
По-късно на 7 май българската група посети Anhui Danuo Dairy Industry Ltd. – водеща компания, производител на млечни продукти в гр. Чуджоу. Проведен беше официален разговор с г-н Уо, генерален мениджър на компанията, в присъствието и на официалните лица от община Чуджоу. Разгледани бяха възможните модели за стартирането на съвместни проекти с български компании за производство на млечни продукти в гр. Чуджоу. Обсъждаха се и възможностите за внасяне на продукти на компанията на пазарите в ЦИЕ, като е възможно и изграждането на производствени мощности в България и останалите страни от ЦИЕ.