/ Среща по съвместен проект на BGI Millet и Аграрен университет- Пловдив

Принтирай

На 7 март 2018 г., в Шънджън беше проведена среща между съответните представители, по време на която беше договорено продължаване на работата по съвместен проект на BGI Millet и Аграрен университет- Пловдив за екпериментално отглеждане на просо (foxtail millet) в България, като част от проекта на APACCCEEC „16+1 Модерен селскостопански демонстрационен парк“. Като продължение на съвместната работа по проекта, страните се споразумяха на бъдещ етап да подпишат меморандум/съвместна декларация за програма за обмен на студенти. Предложено бе програмата да е две години обучение в Аграрен университет-Пловдив и две години в Beijing Genomics Institute (BGI).