/ Среща на ЦНСССКЦИЕ с Евразийски университет в гр. Си’ан, КНР

Принтирай

В резултат на проведените предварителни консултации, на 6 март 2018 г., в Шънджън, КНР, се проведе среща с Евразийски университет в гр. Си’ан, КНР.

На срещата от китайска страна присъстваха Джанг Хаипин, директор на Центъра за сътрудничество в индустрията и академията към Висше професионално училище към Евразийски университет и други представители на университета. От българска страна присъстваха г-н Васил Гелев, директор на ЦНСССКЦИЕ, г-жа Светла Янчева, заместник ректор на Аграрен университет – Пловдив, г-н Веселин Рашков, представител на Адвокатско съдружие „Рашкови & Ко“, г-жа Йовка Янева, експерт в ЦНСССКЦИЕ и г-н Хаобо Ю, външен експерт в ЦНСССКЦИЕ.

Между представители на Аграрен университет – Пловдив и представители на Евразийски университет в гр. Си’ан, КНР бе договорено подписването на меморандум/ съвместна декларация между ЦНСССКЦИЕ, Аграрен университет – Пловдив и Евразийски университет за създаване и развитие на студентска програма за китайски студенти с продължителност три години (2018 – 2021г.), 30 студента всяка година да участват в 6 месечна/ едногодишна практика в “16+1 Логистичен център и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти” – гр. Пловдив, България.

Официалното подписване на меморандум/ съвместна декларация между ЦНСССКЦИЕ, Аграрен университет – Пловдив и Евразийски университет би могло да се осъществи в рамките на Седмата среща на върха на Инициативата „16+1“.