/ Среща между oбщина Шънджън и ЦНСССКЦИЕ

Принтирай

На 5 март 2018 г. се проведе среща между представители на oбщина Шънджън и Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа. На срещата от страна на oбщина Шънджън присъстваха Сю Уънчао – Заместник директор на дирекция „Международно сътрудничество“, Фън Сиукун – Старши общински служител от отдел „Европейско и африканска сътрудничество“, дирекция „Международно сътрудничество“ и други, а от българска страна Васил Гелев, директор на ЦНСССКЦИЕ, Светла Янчева, заместник ректор на Аграрен университет – Пловдив, Веселин Рашков, представител на Адвокатско съдружие „Рашкови & Ко“, Йовка Янева, експерт в ЦНСССКЦИЕ, Ю Хаобо, външен експерт в Центъра и представители на Тракия икономическа зона – гр. Пловдив в гр. Шънджън.

По време на срещата, страните се договориха за бъдещо съвместно развитие и свързване на онлайн платформата за консолидиране на селскостопански производители от Китай и страните от ЦИЕ – www.16plus1cloud.org, разработена от ЦНСССКЦИЕ с шънджънската общинска платформа – “City Plus”.

“City Plus” е електронна платформа за свързаност между градовете на международно ниво, в която участниците могат ефективно да споделят информация в сферата на културата, земеделието, икономиката, информация за текущи проекти и други. Сътрудничеството и свързването на платформите би могло да бъде официално обявено в рамките на Седмата среща на върха на Инициативата „16+1“.