/ Среща между Шънджън Крос-Бордър И-Комерс Асосиейшън (Shenzhen Cross-Border E-Commerce Association) и ЦНСССКЦИЕ

Принтирай

На 07 март 2018 г. се проведе среща между Шънджън Крос-Бордър И-Комерс Асосиейшън (Shenzhen Cross-Border E-Commerce Association) и ЦНСССКЦИЕ. На срещата от китайска страна присъстваха г-жа Уини Уанг, изпълнителен председател на Шънджън Крос-Бордър И-Комерс Асосиейшън (Shenzhen Cross-Border E-Commerce Association); Чангчун Гао, изпълнителен секретар на Шънджън Крос-Бордър И-Комерс Асосиейшън (Shenzhen Cross-Border E-Commerce Association); Уилям Джанг, заместник секретар на Шънджън Крос-Бордър И-Комерс Асосиейшън (Shenzhen Cross-Border E-Commerce Association); Джейсън Ли, заместник секретар на Шънджън Крос-Бордър И-Комерс Асосиейшън (Shenzhen Cross-Border E-Commerce Association); Уей Чанг, заместник секретар на Шънджън Крос-Бордър И-Комерс Асосиейшън (Shenzhen Cross-Border E-Commerce Association); Ян Чен, председател на XIEHE Group; Чентао Чен, асистент на председателя на XIEHE Group и представител на община Шънджън. От българска страна присъстваха г-н Васил Гелев, директор на ЦНСССКЦИЕ, г-жа Светла Янчева, заместник ректор на Аграрен университет – Пловдив, г-н Веселин Рашков, представител на Адвокатско съдружие „Рашкови & Ко“, г-жа Йовка Янева, експерт в ЦНСССКЦИЕ и г-н Хаобо Ю, външен експерт в ЦНСССКЦИЕ.

След проведената среща между ЦНСССКЦИЕ и представители на Шънджън Крос-Бордър И-Комерс Асосиейшън (Shenzhen Cross-Border E-Commerce Association) и подписаната Съвместна декларация, се постигнаха следните договорености:

  • създаване и развитие на „Дигитален 16+1 Логистичен център и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти”; надграждане и последващо развитие на онлайн платформата за консолидиране на селскостопански производители от Китай и страните от ЦИЕ /www.16plus1cloud.org//;
  • създаване на взаимовръзки между /www.16plus1cloud.org// и китайски пилотни зони за електронна търговия, компании, банки, логистични фирми, митнически органи и други в Китай и страните от ЦИЕ.

 

В периода 15 – 17 юни 2018г. е предвидено изграждането на щанд на ЦНСССЦКИЕ и участието на г-н Васил Гелев, директор на ЦНСССКЦИЕ в Първият глобален трансграничен карнавал за електронна търговия и Третото международно търговско изложение в Шънджън (The 1st Global Cross-Border E-Commerce Carnival & The 3rd Shenzhen International Cross-Border E-Commerce Trade Expo), организирано от Шънджън Крос-Бордър И-Комерс Асосиейшън (Shenzhen Cross-Border E-Commerce Association).