/ Среща между представители на пристанище Йентиен и ЦНСССКЦИЕ

Принтирай

На 06 март 2018 г. се проведе среща между представители на пристанище Йентиен и ЦНСССКЦИЕ. На срещата от страна на пристанището присъстваха: Ямин Тонг, секретар на партийния комитет и председател на Шънджън Янтиен Порт Груп Ко. (Shenzhen Yantian Port Group Co. Ltd.); Пейхан Уанг, заместник секретар на партийния комитет и деректор на Шънджън Йентиен Порт Груп Ко. (Shenzhen Yantian Port Group Co. Ltd.); Нанан Лиу, президент на Шънджън Йентиен Порт Груп Ко. (Shenzhen Yantian Port Group Co. Ltd.);н Ян Уанг, вице президент на Шънджън Йентиен Порт Груп Ко. (Shenzhen Yantian Port Group Co. Ltd.); Стивън У, началник отдел „Инвестиции и развитие“ в Шънджън Йентиен Порт Груп Ко. (Shenzhen Yantian Port Group Co. Ltd.); Сю Нинг, председател на надзорния съвет към Комисията за инспекция на дисциплина на на Шънджън Йентиен Порт Груп Ко. (Shenzhen Yantian Port Group Co. Ltd.); Фу Лианг, председател на Шънджън Йентиен Порт Лоджистикс Ко. (Shenzhen Yantian Port Logistics Co. Ltd); Кевин Хан, заместник генерален мениджър на Шънджън Йентиен Порт Лоджистикс Ко. (Shenzhen Yantian Port Logistics Co. Ltd); Хелън Джу, генерален мениджър на проект „Национални павилиони“ и Михаел Уонг, административен директор Шънджън Енерджи Лоджистикс Къмпани (Shenzhen Energy Logistics Company Ltd.). От българска страна присъстваха г-н Васил Гелев, директор на ЦНСССКЦИЕ, г-жа Светла Янчева, заместник ректор на Аграрен университет – Пловдив, г-н Веселин Рашков, г-н Веселин Рашков, представител на Адвокатско съдружие „Рашкови & Ко“, г-жа Йовка Янева, експерт в ЦНСССКЦИЕ, г-н Хаобо Ю, външен експерт в ЦНСССКЦИЕ и представители на Тракия икономическа зона – гр. Пловдив в гр. Шънджън.

На срещата бе договорено развитието на “16+1 Логистичен център и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти” – Шънджън, КНР, като на 25 май 2018г. по време на Срещата на министрите на земеделието на Китай и страните от ЦИЕ, Министерство на земеделието на Китай ще изрази официално подкрепата си към пристанище Йентиен за развитие на проекта. За пристанище Йентиен е от изключително значение да получат пълната подкрепа както на Министерство на земеделието на Китай, така и на страните от ЦИЕ. Китайската страна ни информира, че поради факта, че пристанище Янтиен е държавно предприятие, те имат най-голямо предимство пред всички останали за създаването на т.нар „зелен канал“ за внос. В рамките на Седмата среща на върха на Инициативата „16+1“ е възможно подписването на меморандум/ споразумение между ЦНСССКЦИЕ, Тракия Икономическа зона, гр. Пловдив и пристанище Йентиен за съвместно развитие на проектите “16+1 Логистичен център и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти” – Шънджън, КНР и Пловдив, България. Чрез усвояване от пристанище Йентиен на предоставена субсидия от Министерство на земеделието на Китай, биха могли да се реализират търговски сделки в размер на 150 млн. долара до края на 2018г.

В момента се провежда активна комуникация и с други заинтересовани лица за създаването и развитието на “16+1 Логистичен център и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти” и в други китайски градове като Си‘ан, Чънду, Ханджоу. Официалното подписване на стратегическите документи би могло да се осъществи по време на Седмата среща на върха на Инициативата „16+1“.

За развитието и популяризирането на проекта на ЦНСССКЦИЕ „16+1 Логистичен център и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти“ – Пловдив, Центъра предприе действия в края на 2017г. за установяване на сътрудничество с научни центрове и университети в КНР, които да подпомогнат последващото надграждане и оптимизиране на онлайн платформа за консолидиране на селскостопански производители от Китай и страните от ЦИЕ  www.16plus1cloud.org.