Словакия

Принтирай

Република Словакия е държава в Централна Европа. Тя граничи с Чехия и Австрия – на запад, с Полша на север, Украйна на изток и Унгария на юг.

Територията на Словакия е около 49 000 кв.км и е предимно планинска. Населението е над 5 милиона. Столица и най-голям град е Братислава.

Страната се присъедини към Европейския съюз през 2004 г., към еврозоната на 1 януари 2009 г. Тя е член на Шенгенското пространство, ОИСР и СТО.

Словакия има високодоходна развита икономика, БВП на глава от населението се равнява на 76% от средната стойност за Европейския съюз през 2014 г. Словакия е привлекателна за чуждестранните инвеститори страна главно поради ниското заплащане, ниските данъци и добре образованата работна сила. През последните години Словакия следва политика на насърчаване на чуждестранните инвестиции.

В селскостопанския сектор на Словакия са заети около 51 500 души. През 2014 г. площта на използваната земеделска земя е 1 921 157 хектара, което съставлява 39,17% от общата територия на страната. Селскостопанското производство и производството на храни са една от традиционните индустрии на националната икономика. Стоки като мляко, добитък, зърно, захар и малц отдавна се утвърдиха като износни селскостопански продукти.