/ Регистър на износителите на шафран координира ЦНСССКЦИЕ

Принтирай

Напредъкът по процедурата за износ на шафран и шафранови луковици от Република България за КНР вече е факт. Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа координира изготвянето списък/регистър на българските фирми, заявили желание да изнасят шафран и шафранови луковици за Китай.

Във връзка със започналите процедури по изпълнение на изискванията за внос в Китай, Генералната митническа администрация на КНР изпрати до Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) въпросник за анализ на риска. Желаещите производители на шафран и шафранови луковици следва да предоставят на БАБХ:

  • Име на фирмата
  • Адрес /пощенски код, град, община, област, държава/
  • ЕИК номер/ Булстат
  • Лице за контакт /Име, Мобилен, Тел, Email
  • Вид земеделска продукция
  • Информация за преработвателните си предприятия

 

За КНР могат да изнасят единствено одобрени предприятия, за които БАБХ гарантира пред китайските компетентни власти, че спазват разписаните хигиенни правила в законодателството и изпълняват договорените условия за износ.

Известно е, че шафранът успешно вирее на наша територия и през последните години популярността на земеделската култура нарасна. Китайски експерти са на мнение, че отглеждането на шафран би могло да повиши конкурентоспособността на китайското земеделие и да подпомогне увеличаването на доходите на заетите с производството на културата.