/ П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

През 2015 година на Среща на министрите на земеделието на Китай и 16-те страни от Централна и Източна Европа бе официално стартирана дейността на Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ към Министерство на земеделието и храните на Република България.

Целта на Центъра е да насърчава и улеснява сътрудничеството в областта на селското стопанство на взаимноизгодна основа между Китай и страните от ЦИЕ. Такова сътрудничество между страните разширява хоризонтите, спомага за намиране на устойчив модел на селското стопанство и стимулира развитието на търговията със земеделски и хранителни продукти.

Българската страна предприема конкретни действия за представяне на Вашите продукти на китайския пазар, като за целта Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ, организира посещение на китайска бизнес делегация в сферата на електронната търговия в гр. София, края на месец март 2016 г. в рамките на която ще се проведе среща с български компании. На срещата ще се представят възможностите за откриване на логистичен център на територията на Република България за вносно-експортни дейности на продукти от ЦИЕ и Китай, а също така и развитието на електронна търговия посредством създаването на специализирана платформа за онлайн търговия между Китай и страните от ЦИЕ.

С настоящото писмо, бих искал официално да Ви поканя да вземете участие в организираната среща, която ще се проведе на 31 март 2016 г. от 10.00 часа. в гр. София, хотел Централ, бул. „Христо Ботев“ №52 

За участие в срещата е необходима предварителна регистрация.

За заявяване на участие моля, изпратете попълнена регистрационна форма на имейл agerginova@china2ceec.org  в срок до 30 март 2016 г.

 

С уважение,

ВАСИЛ ГЕЛЕВ

Директор на ЦНСССКЦИЕ