/ Първата свободна търговска зона в рамките на 16+1 ще бъде изградена в България

Принтирай

Първата свободна търговска зона в рамките на инициативата 16+1 ще бъде изградена в България. Това стана ясно по време на  агро-бизнес форум, открит от заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев в рамките на 14-то Международно изложение за търговия със земеделски продукти в Кунмин, Китай.

По време на бизнес форума изпълнителният директор на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа, Васил Гелев подписа тристранно споразумение за изграждане на първата свободна търговска зона 16 + 1. То е продължение на подписания меморандум за насърчаване на сътрудничество между ЦНСС и Българо-китайската асоциация за бизнес развитие, чийто членове са Тракия Икономическа зона.

Документът предвижда привличане на не по-малко от 50 млн. евро инвестиции в Тракия Икономическа зона Пловдив. От китайска страна инвестицията се осигурява от ACN Worldwide Shanhai. ЦНСССКЦИЕ ще координира и насърчава успешната реализация на проекта между страните. На територия от над 10 дка ще бъдат изградена нова инфраструктура в това число търговски и складови площи, както и административни   помещения за осъществяване на търговски операции.

В рамките на международното изложение се проведе и дискусия-презентация за годжи-бери продукти, на която участваха земеделските министри от страните 16 +1. По време на нея беше подписан и меморандум за сътрудничество в областта на селскостопанската техника, иновациите и въвеждане на съвременни технологии за подобряване на способността за прилагане на земеделски техники в съответните страни.

Подписаният документ ще даде възможност за засилване на технологичния обмен и обучение на персонала във всички области на селското стопанство, включително растениевъдство, животновъдството, рибарството, селскостопанска техника и др. Предвижда се и изграждане на Демонстрационен парк за иновации в земеделието. Страните се ангажират да го изградят за да се представят нови технологии в областта на сеитбата, животновъдството и аквакултурите, дълбока обработка на земеделски продукти и др.