Полша

Принтирай

Полша е средна по големина държава в централна Европа, с територия от 3 127 000 кв.км. и население 38,5 млн. души, която се нарежда на шесто място в ЕС-28, както по площ, така и по население. Полша граничи със седем държави, включително четири европейски членки (Германия, Чешка република, Словакия и Литва) и 3 страни извън Европейския съюз (Русия, Беларус и Украйна).

Полският селскостопански и хранително-вкусов сектор включва земеделие, горско стопанство, лов, риболов и хранителна промишленост, който възлиза на 6% от националната брутна добавена стойност и осигурява заетост на 20% от населението. Селското стопанство е четвъртия по големина сектор в икономиката на Полша. Полша заема позицията на значим производител и износител на селскостопански и хранителни продукти в европейски и световен мащаб, както в количествено, така и качествено отношение. Общото производство в селскостопанския сектор през 2014 г. достигна стойност от 123 млрд. полски злоти, и е 65% по-висока, отколкото през 2005 г. Общата стойност на селскостопанската продукция поставя полското земеделие на 7-мо място в ЕС.

Полша е най-големият производител в ЕС на ябълки, птиче месо, моркови, бяло зеле, тритикале, касис и печурки. Нещо повече, тя е вторият по големина европейски производител на ръж, овес, ягоди и третият по големина производител на зърнени култури, захарно цвекло, рапица, лук и картофи. Полша също е значителен производител на сирене, масло, домати и тютюн. Стойността на общата продукция от хранително-вкусовата промишленост е 343 млрд. злоти.
Повече от една четвърт от общата продукция на селскостопански и хранителни продукти в Полша е за износ. Износът на селскостопански и хранителни продукти се е увеличил три пъти за последните 10 години. Доминиращите продукти за износ са: месо и месни продукти (20% от общата стойност на износа на хранително-вкусовата промишленост), пресни и преработени плодове и зеленчуци (16%), млечни продукти (8%), зърнени храни и зърнени продукти (10%), захар и захарни изделия (8%). Полша изнася 90% от произведеното говеждо и телешко месо, 79% от производството на преработени плодове и 59% от производството на преработени зеленчуци.

Комбинацията от отлични като качество сурови материали и съвременни технологии на производство, както и постоянно подобряващата се система за контрол на качеството са причина полските хранителни продукти да стават все по-разпознаваеми за потребителите по цял свят. Могат да се намерят на всички континенти, в повече от 70 страни по цял свят. Полша доставя вкусна и безопасна храна, произведени по най-високо качество суровини, в съответствие с най-строгите санитарни стандарти.

Министерство на земеделието и развитие на селските райони на Република Полша