/ Подготвя се откриването на Служба за връзка към ЦНСССКЦИЕ

Принтирай

В периода 3-8 август 2018 г. в гр. Цингдао, КНР представители на ЦНСССКЦИЕ проведоха работни срещи с представители на Съвместния център за иновации по инициативата „Пътят на коприната”. Бяха обсъдени:

  • официалното откриване на Служба за връзка към ЦНСССКЦИЕ,
  • местоположението, декорирането и поддържането на изложбено пространство за страните от ЦИЕ в общ център за иновации по инициативата „Пътят на коприната”,
  • регулярната организация по работата на Службата за връзка.

Срещите и разговорите са резултат от работното посещение, проведено на 12 юни т. г. в гр. Цингдао. Изпълнителният директор на ЦНСССКЦИЕ Васил Гелев се срещна с Лу Джанг, председател на Съвместния център за иновации по инициативата „Пътя на коприната“, Belt & Road Collaborative Innovation College, BRCIC във връзка с практическото реализиране на проекта. По време на посещението бяха представени възможностите за изграждане на Служба за връзка към ЦНСССКЦИЕ

Планирани са допълнителни срещи, на които да продължат обсъжданията и работата по Служба за връзка към ЦНСССКЦИЕ.