Конференция 2022

Принтирай

Тази година отбелязваме 10 годишнината от създаването на Инициативата за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа, която улеснява свързаността, развитието и инвестициите между държавите.

В тази връзка Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ), организира Международна научно-практическа конференция  ,,10 години сътрудничество, обмен и свързаност между Китай и страните от ЦИЕ“, която ще се проведе на 4 и 5 ноември в Ректората на Софийски университет.

Конференцията се организира съвместно със Стопанския факултет,  Факултета по класически и нови филологии, Философския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Селскостопанската академия в гр. София, Института за държавата и правото към Българската академия на науките и Дипломатическия институт към Министъра на външните работи на Република България.

Конференцията обхваща следните изследователски области: икономическо развитие на страните от Инициативата през последното десетилетие; сътрудничество в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ; приложни изследвания в областта на правото, както и образователен и културен обмен между страните от ЦИЕ и Китай.

По-долу може да намерите кратка и детайлна версии на програмата на Конференцията, както и списък на Научния комитет и Организационния комитет на Конференцията.

Тук може да гледате видеата от Научната конференция:

ЗАЛА АУЛА- ОТКРИВАЩА СЕСИЯ

ОТКРИВАЩА СЕСИЯ + ЗАЛА ОГЛЕДАЛНА/ 4-ти НОЕМВРИ

ОГЛЕДАЛНА ЗАЛА 4-ти НОЕМВРИ

International Scientific-Practical Conference – PARALLEL SECTION I

ЗАЛА 1 4-ти НОЕМВРИ

International Scientific-Practical Conference – PARALLEL SECTION II

ДЕН 2/ 5-ти НОЕМВРИ- ОГЛЕДАЛНА ЗАЛА

International Scientific-Practical Conference – Session 1 & 2

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ

Изтегли / Detailed Program Conference final 4-5 Nov (1)

[Налична на английски език]
Подробна програмата за Международна научно-практическа конференция ,,10 години сътрудничество, обмен и свързаност между Китай и страните от ЦИЕ“
[Последно обновена на 01.11.2022 г.]

Изтегли / Short Program Conference final 4-5 Nov (1)

[Налична на английски език]
Кратка версия на програмата за Международна научно-практическа конференция ,,10 години сътрудничество, обмен и свързаност между Китай и страните от ЦИЕ“
[Последно обновена на 01.11.2022 г.]

1

Проф. Мария Стойчева, Софийски университет, Председател на Научния комитет
Д-р Александър Митич, Institute of International Politics and Economics
Д-р Антонина Хабова, УНСС
Доц. Георги Чанков, УНСС
Проф. Димитър Джилянов, Селскостопанска академия
Проф. Елена Хорска, Slovak University of Agriculture in Nitra
Проф. Зузана Палкова, Slovak University of Agriculture in Nitra
Д-р Ивона Ладиевич, Institute of International Politics and Economics
Проф. Ирена Илиева, Институт за държавата и правото, БАН
Доц. Лили Дон, International Business School, Beijing Foreign Studies University
Д-р Лон Джин, Shanghai Institute for International Studies
Проф. Мадлен Данова, Факултет ,,Класически и нови филологии‘‘, Софийски университет
Проф. Мариана Иванова, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
Доц. Мариана Тиен, Институт за държавата и правото, БАН
Проф. Миряна Радович-Маркович, UBA-Novi Sad
Проф. Никола Живлак, Emlyon Business School
Проф. Николас Самарас, University of Thessaly
Проф. Румен Томов, Лесотехнически университет, София
Проф. Снежана Илиева, Философски факултет, Софийски университет
Проф. Соня Карабельова, Философски факултет, Софийски университет
Проф. Теодора Георгиева, Стопански факултет, Софийски университет
Доц. Тодор Ялъмов, Стопански факултет, Софийски университет
Проф. Храбрин Башев, Селскостопанска академия.

2

Д-р Момчил Станишев, ЦНСССКЦИЕ, Председател на Организационния комитет

Проф. Елена Тодоровска, Селскостопанска академия, Зам.-председател на Организационния комитет

Д-р Душко Димитриевич, Institute of International Politics and Economics‘, Зам.-председател на Организационния комитет

Д-р Валентин Катранджиев, Дипломатически институт, МВнР

Венислав Емилов, ЦНСССКЦИЕ

Емил Мирчев, ЦНСССКЦИЕ

Линлин Ма, Софийски университет

Надежда Ватeва, Институт за държавата и правото, БАН

Нина Йолова, Селскостопанска академия

Оля Огнянова, ФКНФ, СУ.