Конференция

Принтирай

Тази година отбелязваме 10 годишнината от „Инициативата 16 + 1“, която обединява Китай и страните от Централна и Източна Европа и улеснява сътрудничеството, развитието и инвестициите между държавите.

Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ), организира Международна научно-практическа конференция  ,,10 години Инициативата „16+1“. Сътрудничество, обмен и свързаност между Китай и страните от ЦИЕ“.

ЦНСССКЦИЕ е второстепенен бюджетен разпоредител към Министъра на земеделието на Република България. Асоциацията е учредена в София през 2015 г. и изпълнява ролята на координатор в механизма за селскостопанско сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ.

Конференцията се организира съвместно със Стопанския факултет,  Факултета по класически и нови филологии, Философския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Селскостопанската академия в гр. София, Института за държавата и правото към Българската академия на науките и Дипломатическия институт към Министъра на външните работи на Република България.

Конференцията ще обхване следните изследователски области:

Икономика и мениджмънт

  • Икономическо развитие на страните от Инициативата през последното десетилетие и резултати от сътрудничество във формата 16+1, инвестиционни планове и възможности за съвместни проекти; История на „Инициативата 16+1“ през призмата на Пътя на коприната – добри практики, значение и влияние на търговските отношения по Пътя  от древността до наши дни; Преглед на добрите предприемачески практики; Стилове на управление в Китай и Европа.
  • Сътрудничество в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ – въвеждането на нови технологии, дигитализация и иновации в селското стопанство, двустранна търговия в сектора, експортен потенциал на селскостопански стоки от ЦИЕ за Китай.

Секция право и социални науки:

  • Приложни изследвания в областта на правото – сравнение между европейската и китайската правни системи; сравнителен анализ на търговските и митническите практики; характеристики на китайското право; правно сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ.
  • Приложни изследвания в областта на социалните науки – психология, философия, социология и политология в Китай и Централна и Източна Европа – сравнителни анализи, европейското влияние в Китай и проникването на китайската традиционна култура на Запад .

Секция Образование и култура

  • Образователен обмен в рамките на ,,Инициативата 16+1‘‘ – преподаване на китайски като чужд език, изучаване на националните езици на страните от ЦИЕ в Китай, предимства и недостатъци на онлайн обучението и практиките за обмен на студенти.
  • Културата на страните от „Инициативата 16+1“– задълбочаване на взаимното разбирателство, сходни културно-исторически процеси, сравнителна литература и културологични особености.

Времева рамка

  • Изпратете Вашия абстракт (максимум 500 думи) до 15 септември 2022 г.
  • Ще бъдете уведомени за решението на Научния комитет до 1 октомври 2022 г.
  • Пълният текст трябва да бъде изпратен до 31 октомври 2022 г.
  • Конференцията ще се проведе на 4-5 ноември 2022 г. в Ректората на Софийския университет, в гр. София, България.

Най-добрите статии ще бъдат публикувани в Papers of BAS, Тhe Bulgarian Journal of Agricultural Science и списание „Филология“ безплатно.

Конференцията няма такса участие.

Подаване заявления:

Моля, изпратете вашата кандидатура на 16plus1conference@china2ceec.org до 15-ти септември 2022 г.

По-долу може да намерите „Call for papers” ,формуляр за кандидатстване и списък на Научния комитет и Организационния комитет на Конференцията.

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ

Изтегли / Application form
Изтегли / Call for papers
1

Проф. Мария Стойчева, Софийски университет, Председател на Научния комитет
Д-р Александър Митич, Institute of International Politics and Economics
Д-р Антонина Хабова, УНСС
Доц. Георги Чанков, УНСС
Проф. Димитър Джилянов, Селскостопанска академия
Проф. Елена Хорска, Slovak University of Agriculture in Nitra
Проф. Зузана Палкова, Slovak University of Agriculture in Nitra
Д-р Ивона Ладиевич, Institute of International Politics and Economics
Проф. Ирена Илиева, Институт за държавата и правото, БАН
Доц. Лили Дон, International Business School, Beijing Foreign Studies University
Д-р Лон Джин, Shanghai Institute for International Studies
Проф. Мадлен Данова, Факултет ,,Класически и нови филологии‘‘, Софийски университет
Проф. Мариана Иванова, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
Доц. Мариана Тиен, Институт за държавата и правото, БАН
Проф. Миряна Радович-Маркович, UBA-Novi Sad
Проф. Никола Живлак, Emlyon Business School
Проф. Николас Самарас, University of Thessaly
Проф. Румен Томов, Лесотехнически университет, София
Проф. Снежана Илиева, Философски факултет, Софийски университет
Проф. Соня Карабельова, Философски факултет, Софийски университет
Проф. Теодора Георгиева, Стопански факултет, Софийски университет
Доц. Тодор Ялъмов, Стопански факултет, Софийски университет
Проф. Храбрин Башев, Селскостопанска академия.

2

Д-р Момчил Станишев, ЦНСССКЦИЕ, Председател на Организационния комитет

Проф. Елена Тодоровска, Селскостопанска академия, Зам.-председател на Организационния комитет

Д-р Душко Димитриевич, Institute of International Politics and Economics‘, Зам.-председател на Организационния комитет

Д-р Валентин Катранджиев, Дипломатически институт, МВнР

Венислав Емилов, ЦНСССКЦИЕ

Емил Мирчев, ЦНСССКЦИЕ

Линлин Ма, Софийски университет

Надежда Ватeва, Институт за държавата и правото, БАН

Нина Йолова, Селскостопанска академия

Оля Огнянова, ФКНФ, СУ.