/ Китай проявява интерес в изграждане на демонстрационни селскостопански паркове в страните от ЦИЕ

Принтирай

Китай проявява интерес в изграждане на демонстрационни селскостопански паркове в страните от Централна и източна Европа. Това стана ясно по време на проведената среща в България на 21.01.2016г. между директорът на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ Васил Гелев и заместник-директорът на департамента за Европа към МнВР на КНР г-н Уан Уънган.

Изграждането на подобни демонстрационни паркове, ще послужат за пример при привличането на значими китайски инвестиции в сектора. Голям интерес от китайска страна има към българските млечни продукти, виното и козметичните продукти с розово масло. Търсени са още плодове, зеленчуци, сладкарски изделия, мед, рибни консерви, минерална вода, безалкохолни напитки и др. От българска страна бе представен и
сайтът на Центъра: www.china2ceec.org , чрез който ще бъдат подавани заявки за промотиране на различни селскостопански продукти, което ще спомогне за задълбочаването на сътрудничеството на страните от ЦИЕ и Китай.

По време на срещата китайската делегация бе запозната с дейността на Центъра и инициативата по изпращането на първите мостри на български хранителни стоки в павилиона ни във Всеобхватната трансгранична пилотна зона в гр.Ханджоу, Китай.