/ Китай облекчи вноса на селскостопански и други продукти чрез електронна търговия на дребно

Принтирай

Въведените от 1 януари 2019 г. регулации за продукти, за които при традиционната търговия с КНР се изискват подписани двустранни протоколи, ще могат да бъдат търгувани с крайни потребители в Китай чрез способите на електронната търговия на дребно и без завършена процедура. Това не означава липса на контрол на качеството и безопасността на храните от китайска страна.

През март 2019 г. ЦНСССКЦИЕ ще получи допълнителни указания от китайската страна, а в края на същия месец в БТПП у нас ще се проведе форум, на който Центърът ще оповести регулаторните мерки на китайското правителство в областта на електронната търговия. Тогава ще бъде дадено официално началото и започва популяризирането на инициатива на ЦНСССКЦИЕ „Платформа за консолидиране  на селскостопански производители от Китай и страните от ЦИЕ“.

Производители от България и страните от Централна и Източна Европа  вече се интересуват какви документи изисква Китай при износа на селскостопански и други продукти. Разграничаването на различните видове търговия обаче е особено важно. Общо 29 двустранни процедури с КНР е започнала България за износ на селскостопански продукти, които биха  могли да са преносители на болестотворни зарази. Шест са финализирани с подписани протоколи между двете държави, това са люцерна, царевица за фураж, риба и рибни консерви, мляко и млечни продукти, белен слънчоглед, комбинирани фуражи и фуражни добавки.

Повечето продукти, преминали термична обработка, се изнасят и търгуват на китайския пазар, съгласно световните търговски практики. Контролиращ орган за качеството на селскостопански продукти от България е Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ), чиито експерти при запитване предоставят конкретна информация.