Кариери

Принтирай

EКСПЕРТ

към Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ), второстепенен разпоредител с бюджет към Министерство на земеделието и храните на Република България.

Изисквания към кандидатите:

• Отлични комуникативни и презентационни умения;

• Административен опит;

• Опит в организирането на събития;

• Опит в работа по координиране на проекти;

• Отлично говоримо и писмено ниво на английски език;

• Висока езикова култура;

• Умения за работа в екип;

• Отлична компютърна грамотност и практическа работа с MS Office.

За предимство ще се счита:

– предишен опит на сходна позиция;

– опит в координирането на международни събития и проекти;

– работно ниво на владеене на китайски език или на език от държава от ЦИЕ.

Образование:

Завършена минимална степен на образование: висше – бакалавър;

Специалност: международни отношения, международни икономически отношения, аграрна икономика, политология, публична администрация, бизнес администрация.

Задължения:

  • Насърчава бизнес-контактите и оказва съдействие на фирми, организации и асоциации от Китай и страните от ЦИЕ;
  • Осъществява контакти с фирми, организации, асоциации от Китай и страните от ЦИЕ и с членовете на Консултативния съвет към ЦНСССКЦИЕ с цел сътрудничество, обмен на база данни и установяване на мрежа от контакти;
  • Участва в изготвянето и превод на необходимите документи за провеждане на срещите на Консултативния съвет към Центъра, в т.ч. води протокол от срещите;
  • Служи си със системата за документооборота, като отразява своевременно в деловодната програма на ЦНСССКЦИЕ всяко действие, извършено по повод възложените задачи;
  • Организира техническата подготовка при участието на Центъра в специализирани срещи, конференции, изложби, панаири и събития в страната и чужбина;
  • Изготвя презентации, аналитични материали, доклади, отчети и справки, свързани с дейността на ЦНСССКЦИЕ;
  • Подготвя необходимите документи и организира протоколно официални срещи, мероприятия и посещения на Директора на Центъра в страната и чужбина;
  • Води специализирана кореспонденция с доставчици, държавни институции, фирми и неправителствени организации в страната и чужбина.

Ние предлагаме:

• Интересна и предизвикателна работа;

• Усъвършенстване на знанията и уменията;

• Възможност за участие в разнообразни международни инициативи и проекти.

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете Автобиография с актуална снимка на ел.поща: careers@china2ceec.org в срок до 31 август 2023 г.

Изпратените от Вас документи, ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД.