/ Инициативата на ЦНСССКЦИЕ „16+1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия на селскостопански и други продукти“ стъпи в Китай

Принтирай

На 8 ноември 2018 г. бе открит „16+1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия на селскостопански и други продукти“, пристанище Йентйен, гр. Шъндън, КНР.

В присъствието на официалните лица бе подписано Рамково споразумение за сътрудничество в областта на електронната търговия, логистиката и изложението на продукцията между Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа и „Шънджън Йентйен Порт Груп Ко.“, ООД, КНР. След подписването, гостите на церемонията разгледаха експозиционната част и изложената продукция на компании от Централна и Източна Европа. През последните месеци ЦНСССКЦИЕ взе дейно участие в инициативата за събиране на мостри на пристанище Йентйен. Центърът методично събра мостри на селскостопански и други продукти, подготви необходимата продуктова информация и консолидирано изпрати с морско и авио карго представените от компаниите мостри.