Екип

Принтирай

Д-р Момчил Станишев

Директор на Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа

Момчил Станишев е доктор по организационна психология, като също така притежава и магистърска степен по международни отношения със специализация по международни организации и многостранна дипломация от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Бакалавърската си степен по Икономика и организация на труда завършва в Университет за национално и световно стопанство. Специализирал е психология и мениджмънт в Университета на Порто, Португалия. В допълнение, д-р Станишев е завършил и Стратегически курс по управление във Военна академия „Г. С. Раковски“. Надгражда квалификациите си с обучение за ръководители от ЦИЕ в Полското училище по публична администрация.

Той има богат професионален опит в областта на международното сътрудничество, работа по външноикономически въпроси, реализиране на възможности за бизнеса в страната и насърчаване на инвестиционния климат, придобит в частния и публичния сектор, като в т.ч. притежава и експертиза в тази област от работа в неправителствени организации.

Отделно от това, той е координирал и редица международни бизнес форуми и конференции по теми, касаещи управление на промените и лидерство, секторно сътрудничество, както и развитие на стартиращи предприятия.

Той е инициатор и на първата „Акселераторска програма за стартиращи предприятия в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа“.

В допълнение, д-р Станишев има богат опит в изпълнението, управлението и координирането на научно-изследователски и практически проекти по европейски програми. Автор е на статии, публикации и изследвания в областта на лидерството, развитие на стартъпите и организационните промени, както в страната, така и в чужбина.

Д-р Ива Венкова

Експерт към Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа

Ива Венкова притежава магистърски степени по международни отношения от СУ „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, и по европейски и международни изследвания от Европейския институт (CIFE) в Ница, Франция, както и докторат по нова и съвременна история от СУ „Св. Климент Охридски“. Също така е била специализант в Токийския университет, Япония, Факултет по право и политика.

Разполага с професионален опит в публичния сектор, който включва дейности в сферата на международното икономическо сътрудничество. Работила е в областта на насърчаването на търговията и инвестициите, проучването на бизнес средата и държавните политики в различни икономически сектори, подготовката на официални посещения и делегации и участия в страната и чужбина, разнообразни бизнес събития и публични лекции, участие в подготовката на споразумения и др. Също така, разполага с опит като координатор подпомагане на проекти в клиничните проучвания.

Участвала е в обучителни семинари в Китай и проявява интерес към теми от областта на международните икономически отношения. Владее английски, японски и френски език и ползва немски език.

Захари Захариев

Експерт Международно сътрудничество към ЦНСССКЦИЕ

Захари Захариев е на 24 години и е придобил бакалавърска степен по Международни отношения в Софийски университет „Свети Климент Охридски“ като отличник на випуска. В момента продължава образованието си в магистърската програма „Европейски проекти“ в същото висше учебно заведение.

Натрупал е опит в неправителствения сектор, развивайки уменията си в поддържането на социални медии, организирането и провеждането на събития и осъществяването на междуведомствена комуникация. Успешно е провел няколко стажа в различни структури на Министерството на външните работи – Дипломатически институт и Дирекция „Югоизточна Европа“.

Захари проявява задълбочен интерес към двустранните и многостранните отношения със страните от Централна и Източна Европа, в частност Чехия, Словакия и балканските държави. Захари се интересува и от градски и железопътен транспорт, модернизацията му с европейски средства и транспортната свързаност между държавите – членки на ЕС, Западните Балкани и Китай.

Владее английски и немски език.

Виктор Гаджалов

Сътрудник към Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа

Виктор Гаджалов е магистър по международни отношения от университета Шандон в Китай, като също така притежава специализация по емпирична политология от Централно Европейския Университет, Будапеща, и Сертификат по Сравнителна полотология от СУ„Св. Климент Охридски“. Бакалавърската си степен завършва в СУ „Св. Клиент Охридски“, специалност „Политология“ с фокус върху политическа теория. Преминал е през специализирани курсове по изучаване на китайски език в България през 2014 – 2015 г. в Институт Конфуций, и по бизнес китайски език в Пекинския Университет за езици и култура в периода от 2015 до 2020 г.

Има професионален опит в сферата на износ, регулации, сертификати, митнически режими в китайски фабрики за електроника и строителство докато е работил в Китай. Отделно от това той има богат опит в областта на международното сътрудничество, работа по преговори от името на клиент, организация и провеждане на бизнес пътувания и организиране на бизнес посещения, симултантни преводи, митническо представителство.

Виктор Гаджалов е специализирал митническо представителство, към НСБС, София и има опит в работата със статистически софтуер.