Екип

Принтирай

Д-р Момчил Станишев

Директор на Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа

Момчил Станишев е доктор по организационна психология, като също така притежава и магистърска степен по международни отношения със специализация по международни организации и многостранна дипломация от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Бакалавърската си степен по Икономика и организация на труда завършва в Университет за национално и световно стопанство. Специализирал е психология и мениджмънт в Университета на Порто, Португалия. В допълнение, д-р Станишев е завършил и Стратегически курс по управление във Военна академия „Г. С. Раковски“. Надгражда квалификациите си с обучение за ръководители от ЦИЕ в Полското училище по публична администрация.

Той има богат професионален опит в областта на международното сътрудничество, работа по външноикономически въпроси, реализиране на възможности за бизнеса в страната и насърчаване на инвестиционния климат, придобит в частния и публичния сектор, като в т.ч. притежава и експертиза в тази област от работа в неправителствени организации.

Отделно от това, той е координирал и редица международни бизнес форуми и конференции по теми, касаещи управление на промените и лидерство, секторно сътрудничество, както и развитие на стартиращи предприятия.

Той е инициатор и на първата „Акселераторска програма за стартиращи предприятия в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа“.

В допълнение, д-р Станишев има богат опит в изпълнението, управлението и координирането на научно-изследователски и практически проекти по европейски програми. Автор е на статии, публикации и изследвания в областта на лидерството, развитие на стартъпите и организационните промени, както в страната, така и в чужбина.

Венислав Емилов

Експерт към Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа.

Венислав Емилов е на 25 години с бакалаварска степен по ,,Международни отношения‘‘, завършва Университет за национално и световно стопанство. Надгражда с магистърска степен по ,,Национална сигурност‘‘.

Насочеността и интересите на Венислав Емилов са свързани с международните процеси в областта на политиката и икономиката. Други интереси са в областта на социалните мрежи, като Венислав има преминати обучителни курсове и стажове по ,,Социални мрежи в публичния сектор‘‘, ,,Дигитална трансформация‘‘, ,,Youth dialogue for participation in governance‘‘ и др.

Експертът има богат опит в организирането на международни конференции, делегации, международни панаири, фестивали и др.

Венислав има опит в работата със софтуер и програми за графична обработка.

Владее английски и руски език.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е 352013198_618901876970862_1751325201433861091_n-1-1024x926.png

Емил Мирчев

Експерт към Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа

Емил Мирчев е завършил международни отношения в Лайденския университет и притежава магистърска степен по разрешаване и управление на конфликти от Амстердамския университет. Същевременно с това изучава право в Югозападния университет.

Той има опит в областта на международното сътрудничество, посредством ролята си в ЦНСССКЦИЕ, както и стажа си в Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие.

Допълнително към това, той има умения в сферата на количествените и качествените методи по отношение на политически анализи посредством участието си в изследователски проекти под ръководството на преподаватели от Лайденския университет.

Ролята на Емил Мирчев в ЦНСССКЦИЕ включва различни дейности, сред които институционално сътрудничество, анализи на статуса на селскостопанските сектори на страните от Централна и Източна Европа, както и работа по други проекти на Центъра, в т.ч. и „Акселераторска програма за стартиращи предприятия в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа“.