Инициатива Китай – ЦИЕ

Принтирай

През 2012 г. Китай се обръща към страните от Централна и Източна Европа с предложение относно регионално сътрудничество в рамките на Инициативата за Сътрудничество меьду Китай и страните от ЦИЕ. Централна и Източна Европа (като абревиатура – ЦИЕ) е група от държави, разположени в Централна, Югоизточна, Северна и Източна Европа.

Сътрудничеството между Китай и страните от Централна и Източна Европа е инициатива на Министерство на външните работи на Китайската народна република за насърчаване на бизнеса и инвестиционните отношения между Китай и страните от ЦИЕ.

Секретариатът на Китай и Централна и Източна Европа е в Пекин, КНР с „национални координатори“ във всяка от партньорските страни от ЦИЕ.

Срещите на високо равнище от Инициативата за Сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ се провеждат ежегодно – Варшава, Полша (2012); Букурещ, Румъния (2013); Белград, Сърбия (2014); Суджоу, КНР (2015); Рига, Латвия (2016); Будапеща, Унгария (2017); София, България (2018); Дубровник, Хърватия (2019).

Инициативата за Сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ включва следните държави:

 • Албания
 • Босна и Херцеговина
 • България – член на Европейския съюз
 • Китайска народна република
 • Хърватска – член на Европейския съюз
 • Република Чехия – член на Европейския съюз
 • Гърция – член на Европейския съюз
 • Унгария – член на Европейския съюз
 • Северна Македония
 • Черна гора
 • Полша – член на Европейския съюз
 • Румъния – член на Европейския съюз
 • Сърбия
 • Република Словакия – член на Европейския съюз
 • Словения – член на Европейския съюз

Тази формула за сътрудничество допринася за координирането на политиката, следвана от Пекин по отношение на държавите от Централна и Източна Европа и определя посоката на по-нататъшно развитие на двустранните отношения. Сътрудничеството Китай – ЦИЕ предоставя нова движеща сила на традиционно приятелските отношения между Китай и страните от ЦИЕ, изгражда нова платформа за взаимно изгодно сътрудничество и служи като нов инструмент за задълбочаване контактите за взаимно изгодно сътрудничество между Китай и ЦИЕ. Сътрудничеството на Китай с ЦИЕ е в съответствие с отношенията на Китай с ЕС и потвърждава отново ангажимента за задълбочаване партньорството за мир, растеж, реформи и цивилизация, основано на принципите за равенство, уважение и доверие, като по този начин допринася за реализиране стратегическата програма за сътрудничество на ЕС – Китай 2020.