България

Принтирай

Република България е държава в Югоизточна Европа.

Разположена е в източната част на Балканския полуостров и заема 23% от неговата територия. Граничи на север с Румъния; на запад със Сърбия и Северна Македония; на юг с Гърция и на югоизток с Турция. На изток, по протежение на бреговата ивица, страната се мие от водите на Черно море. Със своите почти 111 хил. km² площ и 7,153 милиона души, България се подрежда на 11-о и 16-о място съответно по площ и по население в Европейския съюз.

През 2004 г. страната се присъединява към НАТО, а през 2007 г. – към Европейския съюз.

Населението на България 7,2 (2014 г.) милиона души населява предимно градовете и е концентрирано в административните центрове на 28-те области. Повечето търговски и културни дейности са съсредоточени в столицата и най-големия град, София. Най-силните сектори на икономиката са тежката промишленост, енергетиката, и селското стопанство, всеки един от които разчитат на местните природни ресурси.

Настоящата политическа структура в страната датира от приемането на демократична конституция през 1991 г. България е единна парламентарна република с висока степен на политическа, административна и икономическа централизация. Тя е член на Европейския съюз и Съвета на Европа; една от държавите основателки на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

Министерството на земеделието и храните на Република България е институцията, натоварена с регулиране на селското стопанство, храните и горите в страната. България е с очертаваща се пазарна икономика, където частният сектор възлиза на повече от 80% от БВП. До голяма степен е земеделска страна с преобладаващо селско население през 1948 г., след 1980 г. България бе превърната в индустриална икономика с приоритет в бюджетните разходи за изследвания в областта на науката и технологията.

България е промишлено-аграрна страна с отворена пазарна икономика, средно развит частен сектор и известен брой стратегически държавни предприятия. През последните години България постига висок икономически растеж.

Министерство на земеделето на Република България